Guernica

Oppgavene er utarbeidet av Ciara Solheim og Kersti Goffeng-Nielsen ved Persbråten vgs, uke 35, 2009.

Kompetansemål:

Spansk I

Kommunikasjon

 • Gi uttrykk for egne meninger og følelser
 • Skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer

 Språk, kultur og samfunn 

 • gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur

Spansk II

Kommunikasjon

 • gi uttrykk for egne meninger og følelser
 • skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer

Språk, kultur og samfunn

 • beskrive sentrale sider ved språkområdets kultur og gi uttrykk for opplevelser knyttet til dette

Til læreren:

Oppgave 2 besvares på spansk. Gjør elevene oppmerksom på bruken av gerundium, ser/estar/hay.
Oppgave 3-6 besvares på norsk
Oppgave 6 besvares i form av blogg på Internett.
Det er viktig at elever bruker sine initialer når de skriver innlegg på nettet slik at de beskytter sin anonymitet.


Oppgaver

 1. Slå opp og noter betydningen av følgende ord.
  guerra civil, pasión, bombardear, caballo, bombilla, toro, sufrir, gritar, llorar, morir
 2. Besvar følgende oppgaver på spansk:
  1. Describe lo que ves en el cuadro.
  2. ¿Qué crees que simboliza el torro, el caballo, la bombilla y las personas?
  3. ¿Qué sentimientos expresa el cuadro?
  4. Imagínate unas palabras o frases que están gritando las personas o animales.
  5. ¿Qué sabes de la situación política en España cuando Picasso pintó Guernica?
   ¿Quién bombardea la ciudad Guernica y por qué decide Franco a bombardear Guernica?
   Busca información en la página web de Treasures of the World. (sist sjekket juni 2011)
 3. Finn ut hvordan dette maleriet er blitt til, og oppsummer det i et referat.
  Du kan benytte Treasures of the World (siste sjekket juni 2011) som kilde hvis du ønsker det.
 4. Kubismen var en stilart som Picasso var med på å utvikle på begynnelsen av 1900-tallet.
  Hva er typisk for denne kunstformen?
  Hvorfor tror du Picasso har brukt denne stilarten i dette bildet?
  Finn informasjon på Internett om kubismen, og diskuter spørsmålene i klassen.
 5. Guernica er det største og mest berømte antikrigsbilde i moderne tid.
  Hvordan uttrykker Picasso sin motstand mot krig i bildet?
  Diskuter i små grupper eller i klassen.
 6. Finn et annet maleri, en sang, et dikt, eller en litterær tekst som uttrykker antikrigsholdninger.
  Forklar hvordan antikrigsholdningene kommer til uttrykk.
  Presenter i klassen det emnet du har valg.
 7. I bloggen guernica2picasso (sist sjekket juni 2011) presenteres en påstand om Guernica, hentet fra en fransk avis.
  Tenk gjennom denne påstanden og bidra i diskusjonen på bloggen.
Print ut denne siden