Helvete

Religion og etikk, Norsk Vg1

Kompetansemål: Religion og etikk

Religionskunnskap og religionskritikk  

 • presentere og drøfte ulike dimensjoner ved religionene: lære, myter og fortellinger, ritualer, opplevelser, etikk, sosial organisering, kunst og materielle uttrykk
 • drøfte ulike former for religiøs søking i vår tid

Kompetansemål: Norsk Vg1

Sammensatte tekster

 • beskrive samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder, lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål

Skriftlige tekster

 • bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving, i sakprosa og kreative tekster, på bokmål og nynorsk

Oppgaver

Oppgavene er utarbeidet av Clemens Saers (Religion og etikk) og Per Dagstad (Norsk) ved Persbråten vgs, uke 7, 2011.

Generelle oppgaver

 1. Beskriv detaljert hva du ser på bildet.
 2. Hvilken stemning gir bildet?
 3. Hvordan tolker du den sittende mannen i bildets sentrum?
 4. Skulpturen har tittelen “Helvete”.
  Hvilke assosiasjoner gir tittelen deg?
  Hvilket helvete presenteres i kunstverket?
 5. Gustav Vigeland er mest kjent for sine skulpturer av mennesker i alle aldre og situasjoner i livet, for eksempel i Frognerparken.
  Bruk Internett til å finne noen eksempler på Vigelands skulpturer og sammenlign det menneskesyn som kommer frem i disse skulpturer med det menneskesyn som kommer frem i “Helvete”.

Oppgaver til Religion og etikk

 1. Les i Bibelen, det nye testamentet Matteus kap.5 versene 22-32 (fra Bergprediken).
  Hvilket inntrykk av helvete får du i denne teksten?
 2. Det katolske synet på helvete er nedfelt i Den katolske kirkes katekisme:«Å dø i dødssynd uten anger og uten å ta imot Guds miskunnsrike kjærlighet betyr å bli skilt fra Ham for alltid etter eget frie valg. Det er denne tilstanden av selvvalgt adskillelse fra samfunnet med Gud og de salige vi betegner med uttrykket helvete.»Pave Johannes Paul II har sagt følgende:«Bildet av helvete som de hellige skriftene gir oss må tolkes riktig. De viser den totale frustrasjon og tomhet i livet uten Gud.»

  Drøft denne forståelsen av helvete.

 1. Tanken om helvete har gjennom tidene fascinert kunstnere.
  Bruk Internett til å finne noen bilder fra kunsthistorien som viser helvete.
  Hvilket syn på helvete viser dine valgte bilder?
  Diskuter de bilder dere har valgt i grupper.
 2. Også innen islam er temaet helvete og dommens dag omtalt, særlig i Koranen.
  Gå til nettstedet www.islam.no (lenke sist sjekket 19.5.2011), og gå inn i Korandatabasen.
  Søk først på helvete og dommen.Hvilke likhetspunkter og forskjeller finner du mellom kristendommen og islam i synet på disse to begrepene?
 3. Buddhismen har et eget syn på helvete.
  Les om Helvete i Wikipedia (lenke sist sjekket 19.5.2011).
  Beskriv og diskuter dette.
  På hvilken måte er dette synet forskjellig fra kristent og muslimsk syn?
 4. Den norske biskopen Ole Hallesby hadde i 1953 en radiotale der han bl.a. sa:«Du vet at om du stupte død om på gulvet i dette øyeblikk, så stupte du like i helvete. Hvordan kan du som er uomvendt, legge deg rolig til å sove om kvelden, du som ikke vet om du våkner i din seng eller i helvete?»Er alle kristne enige med biskop Hallesby i denne påstanden?
  Hvis ikke, kan helvetet forklares på en annen måte? Hvilken?

Oppgaver til Norsk

 1. Skriv en skjønnlitterær tekst i en sjanger du selv velger, dikt, novelle, eventyr, drama der du har tolket motivet i bilde, gjerne med personlige synspunkter.
 2. Skriv en fagprosatekst, essay, kåseri, fagartikkel der du reflekterer og drøfter innholdet i bildet og drøfter innholdet i bildet.
 3. Hva forbinder du med begrepet “Helvete på jord”?
  Skriv en tekst eller diskuter i par/plenum om dette begrepet.

Til læreren

Temaet helvete kan virke skremmende på noen elever. Allikevel er det sentrale temaer i bl.a. islam og kristendom.
Snakk i forkant med klassen om at emnet er vanskelig for mange mennesker, og at det finnes mange innfallsvinkler til temaet.
Oppgavene egner seg til samtaler i grupper eller i plenum.

Print ut denne siden