Hindutempler i Khajuraho, India

Religion og etikk

Kompetansemål

Religionskunnskap og religionskritikk

 • Gjøre rede for religionenes geografiske og demografiske utbredelse.

Valgfri religion

 • Beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i religionen.
 • Drøfte religionens syn på kjønn og kjønnsroller

Oppgaver

Oppgavene er utarbeidet av Clemens Saers og Mikkelai Downing.

 1. Beskriv hva du ser på bildet.
  1. Finn ut hvilke land hinduismen er hovedreligion i.
  2. Tegn inn på et enkelt kart noen viktige hellige byer, elver og fjell.c.   Kjenner du til andre land hvor hinduismen er sterkt representert?
 2. Pek på typiske kjennetegn for at dette er et gudshus.
  Finner du likheter med bygninger fra andre religioner?
 3. Hvilke kulturelle forutsetninger må ligge til grunn i et samfunn for at slike avanserte templer kan bygges?
  Lag en liste med momenter.
 4. Hvordan er et hindutempel innrettet i dag?
  Hvilke rituelle seremonier foregår i templet?
 5. Hvilken rolle spiller guden Vishnu i hinduismen, og hvordan avbildes han?
  Se etter historier om hans avatar Krishna og gjeterjentene på www.hindunet.com (lenke sist sjekket 19.5.2011)
 6. Finn ut mer om hva tantrisk kult er, og hva slags øvelser/praksis man gjør.
  På hvilken måte har dette sammenheng med ornamentene på tempelveggene?
  Les om hinduistisk tantrisme på en.wikipedia.org/wiki/Tantra (lenke sist sjekket 19.5.2011)
  1. Hva er synkretisme?
  2. Hvordan ble de dravidiske folkeslagene sin religion endret da arierne fra nord invaderte Indusdalen
   og Gangessletten, og hvilke elementer fra den gamle religionen ble videreført?
  3. Prosessen har en parallell i vår egen kultur fra den norrøne perioden; hvilken?
   (Stikkord er gudeslektene æser og vaner)

Til læreren

Oppgavene egner seg best i etterkant av undervisning om hinduismen; som selvstendig arbeid, i par eller i plenumsdialog.

Print ut denne siden