Illustrasjoner til Snorres kongesagaer

Oppgavene er utarbeidet av Hilde Anker-Rasch ved Persbråten vgs i uke 47, 2009.

Kompetansemål:

Historie Vg2

 • finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger
 • presentere en historisk person og diskutere hvordan samtidige samfunnsrammer påvirket denne personens handlinger
 • gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og stater

Til læreren:

Elevene bør lese informasjonen fra Nasjonalmuseet på forhånd.


Oppgaver

 1. Olav Tryggvason ble drept i slaget ved Svolder. På bildet ser vi seierherrenes vikingskip på vei hjem.
  Studer bildet nøye.
  Hvordan formidles seiersstemningen i verket?
  Hvilke hjelpemidler bruker kunstneren for å få stemningen frem?
  Diskuter i grupper.
 2. I dette slaget slåss Olav Tryggvason mot danskekongen Svein Tjugeskjegg, svenskekongen Olof Skøtkonung samt Eirik Håkonsson som var ladejarl fra Trøndelag.
  Hva var bakgrunnen for slaget? Diskuter i grupper.
 3. Lag et foredrag om Olav Tryggvason og hans betydning for kristningen av Norge og Norges samling som kan presenteres i klassen.
 4. Bildet er en illustrasjon til Snorres sagaer. Snorre skrev historien om de norske kongene på 1200- tallet altså lenge etter de norske kongene levde.
  Er Snorres kongesagaer troverdige som kilder til historien?
  Hva slags kilder brukte Snorre selv for å skrive ned sine sagaer?
  Lag et kort referat.
 5. På hvilken måte kan E.Werenskiolds bilde brukes som kilde til vikingtiden?
  Diskuter i grupper eller i klassen.
 6. På hvilken måte kan du tenke deg at denne praktutgaven av Snorre var med på å styrke nasjonsbyggingen som pågikk i Norge på 1800-tallet?
  Diskuter i grupper eller i klassen.
Print ut denne siden