Isen

Samfunnsfag, Norsk Vg1, Vg2 & Vg3

Kompetansemål: Samfunnsfag

Individ og samfunn  

 • Definere sentrale begreper knyttet til sosialisering og bruke dem til å undersøke trekk ved sosialiseringen av ungdom i Norge
 • Forklare hvorfor kjønnsroller varierer mellom samfunn og kulturer og diskutere hvorfor kjønnsrollene endrer seg over tid
 • Gjøre rede for endringer i familie- og samlivsformer

Kompetansemål: Norsk Vg1

Sammensatte tekster 

 • Beskrive samspillet mellom muntlig og skriftlig språk, bilder lyd og musikk, bevegelse, grafikk og design og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål
 • Beskrive estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde

Skriftlige tekster 

 • Bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving, i sakprosa og kreative tekster, på bokmål og nynorsk

Kompetansemål: Norsk Vg2

Språk og kultur 

 • Forklare hvordan litteratur og andre kunstuttrykk i og utenfor Norge har påvirket hverandre de siste århundrene

Kompetansemål: Norsk Vg3

Språk og kultur 

 • Gjøre rede for den modernistiske tradisjonen i norsk og internasjonal litteratur fra siste halvdel av 1800-tallet til i dag

Oppgaver

Oppgavene er utarbeidet av Ida Wagle, Tjodunn Sundgot og Gunnar Moen ved Persbråten vgs, uke 4, 2011.

 1. Beskriv først motivet på bildet så objektivt du kan.
  Forklar deretter hvordan bildet er komponert. Si noe om bruk av farger, kontraster, perspektiv og eventuelt andre maleriske virkemidler.
  Hva kan Cronqvist ha villet oppnå med å male motivet slik?
 2. Beskriv de tankene og følelsene bildet vekker i deg.
  Tror du det var slik Cronqvist ønsket at tilskuerne skulle oppleve maleriet?
  Begrunn svaret.
 3.       a.     Hvordan kommer forholdet mellom de ulike personene fram i bildet?b.     Hva tror du de ulike personene på bildet tenker?
  Lag tenkebobler til de ulike personene på bildet.
 4. Synes du ”Isen” er en passende tittel på bildet?
  Hvilken sammenheng finner du mellom tittelen og motivet?
 5. Cronqvists kunst har blitt beskrevet som ekspressiv.
  Hva ligger i begrepet?
  Synes du det er dekkende for bildet ”Isen”?
 6. Cronqvist har vært sentral i å uttrykke kvinners/jenters erfaring og livssituasjon.
  1. Drøft om bildet kan sees som en illustrasjon av familieroller og familiesystemer som var typisk i nordiske land i etterkrigstiden.
  2. Hvilke endringer i familie- og samlivsformer har foregått i Norden de siste 50 årene? Hvordan kunne et typisk familiebilde sett ut i dag?
   Du kan svare med en tegning eller med en tekst.
 7. I følge kunstnerens ektemann, forfatteren Göran Tunström, er ”Isen” inspirert av maleriet ”Venus fødsel” av Sandro Botticelli. Finn bildet på Internett, og se om du kan finne en sammenheng mellom motivene i de to bildene.
 8. Kreative oppgaver
  1. La bildet inspirere deg til å skrive en litterær tekst.
   Det kan være et dikt eller en novelle, gjerne med modernistisk form og innhold.
  2. Dramatiser scenen som en dialog mellom de ulike personene på bildet.

Til læreren

Læreren velger hvilke oppgaver som passer til faget. Oppgavene kan gjøres skriftlig eller muntlig og diskuteres i grupper eller i klassen.
I oppgave 8 velger læreren om elevene skal gjøre både a og b, eller bare en av dem.

Print ut denne siden