Jeg

Oppgavene er utarbeidet av Mikkelai Downing ved Persbråten vgs i uke 22, 2011.

Kompetansemål:

Samfunnsfag

Individ og samfunn

 • Definere sentrale omgrep knytte til sosialisering og bruke dei til å undersøkje trekk ved sosialiseringa av ungdom i Noreg.

Oppgaver

 1. Studer bildet.
  Hvilke assosiasjoner gjør du deg?
 2. Tenk over spenningsforholdet mellom det å skape deg din egen identitet, og samfunnets krav om tilpasning.
  Diskuter i klassen.
 3. Det er mange sosialantropologer og filosofer som mener samfunnet går i retning av mer individualisme.
  Synes du vår vellykkethet og suksess alltid måles hos hver og en, eller er det arenaer hvor gruppen/det kollektive vurderes?
 4. Hvis du skulle lage en liste over alt som gjør deg til den du er; hva ville vært de tre øverste punktene på den listen?
 5. Føler du deg noen gang som en fremmed i ditt eget liv?
  I så fall når, og hvorfor?
Print ut denne siden