Judas Iskariot

Oppgavene er utarbeidet av Mikkelai Downing og Tjodunn Sundgot ved Persbråten vgs, uke 44, 2008

Kompetansemål:

Religion og etikk

Kristendommen

 • tolke noen sentrale tekster fra Bibelen og kristen tradisjon
 • beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i kristendommen. Oppgave 3 kan knyttes til arbeid i norskfaget

Til læreren:

Oppgave 4 passer for de som er spesielt interesserte i historie fra Jesu samtid.
Oppgave 5 inviterer til å sammenligne bibeltekster og til å gå dypere inn i stoff om hvordan Judas har blitt og blir forstått innenfor kristendommen.


Oppgaver

 1. Se nøye på bildet og beskriv først hva du ser.
 2. Hvordan tolker du stemningen i bildet?
 3. Hva tror du maleren forsøker å få frem, og hvilke grep har han benyttet seg av for å få det til?
 4. Les først bibelteksten fra Matteus i Nasjonalmuseets tekst, og utvid så kunnskapene dine om Judas ved å lese Matt. 26. 1-56 og 27. 1-10.
  Hvilken rolle har Judas i historien om Jesus?
  Hvilket menneskelig karaktertrekk har i ettertid blitt synonymt med hans navn?
 5. Kjenner du til noen eksempler fra skjønnlitteratur hvor Judas navn, motiv eller materielle belønning for det han gjorde mot Jesus blir brukt som litterært virkemiddel/tema av forfatteren?
  Søk på Internett. Bob Dylan, Jens Bjørnebo, Inger Hagerup og Finn Kalvik har f.eks. alle skrevet tekster om Judas Iskariot (Ischariot). Tolk en av tekstene.
 6. Judas i et historisk-politisk perspektiv:
  På hvilken måte kan Judas ha hatt en nødvendig rolle for det jødiske lederskapet eller den jødiske nasjonen?
  Ta utgangspunkt i ”situasjonen på bakken”, og tenk over forholdet mellom romerne og deres undersåtter.
  Se religionslæreboka og eventuelt historiefaglige bøker om den politiske situasjonen i Judea på Jesu tid.
 7. Var Judas en forræder eller bare en nødvendig forutsetning for Guds plan med Jesus slik kristendommen forstår Jesu oppdrag i verden? Søk på Internett. Bruk stikkord som Judas og forræder.
Print ut denne siden