Kongenes tilbedelse

Religion og etikk

Kompetansemål

Kristendommen

 • Beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i kristendommen

Oppgaver

Oppgavene er utarbeidet av Mikkelai Unger Downing ved Persbråten vgs, uke 51, 2010.

Les Nasjonalmuseets tekst til bildet og svar på følgende spørsmål:

 1. Hva ser du på bildet?
  Beskriv hvordan Maria og Josef, Jesusbarnet, de tre kongene og bygningen presenteres.
 2. Hva er årsaken til at de tre vise menn dukker opp i stallen hvor Jesus nettopp har blitt født?
 3. Hva skal valget av gaver symbolisere, og hvorfor akkurat disse?
 4. Hva er forskjellen mellom astrologi og astronomi?
  Skilte man mellom disse to disiplinene i eldre tider?
 5. Enkelte forskere av i dag har lansert en alternativ teori om hva de tre vise menn hadde sett. Finn ut hvilket fenomen de sikter til.
 6. Syng Julekveldsvise av Alf Prøysen høyt.
  Diskuter hvorfor han plasserer stjernen der han gjør i sitt refreng.

Til læreren

Oppgavene / verket kan brukes i flere fag på alle trinn, gjerne siste uke før jul.
Husk allsang av Alf Prøysen sin Julekveldsvise.

Print ut denne siden