Krigsguden Mars og kjærlighetsgudinnen Venus

Oppgavene er utarbeidet av Eva Sirevåg ved Persbråten vgs, uke 11, 2009

Kompetansemål:

Historie Vg2

 • Finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger.
 • Gjøre rede for utviklingen og endringen av styringsformer i Europa fra slutten av middelalderen til siste del av 1700-tallet

 Norsk Vg3

 • Kunne tolke og vurdere bilder og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål.

Til læreren:

Maleriet forteller en historie om fortid og fremtid, målet for elevene kan være å finne historien maleriet formidler.

Elevene bør ikke lese Nasjonalmuseets tekst på forhånd, men etter at oppgavene er løst, kan det være
interessant å sammenligne elevenes svar med Nasjonalmuseets tekst.


Oppgaver

 1. Studer veggteppet nøye. Gi en beskrivelse av motivet og fargene.
 2. Det er tydelig en motsetning mellom de to hovedpersonene på bildet.
  Hva tror du de er uenige om; hva står striden om?
  Hvem tror du vil seire, og hva blir resultatet? Diskuter i klassen.
 3. Bruk oppslagsverk på biblioteket eller Internett og finn ut mer om Mars og Venus.
  Forklar hvilken rolle de hadde i romersk mytologi.
  Hva kaltes deres greske motstykker?
 4. Barokken som epoke er kontrastfylt, rommer flere motsetninger.
  Den er storslått, overdådig, pompøs og kan samtidig på den andre siden også være traust, jordnær, hverdagslig.Les utdraget fra Nordlands Trompet av Petter Dass nedenfor og drøft hvordan Petter Dass og bildet representerer ulike sider ved barokken.

  Og skulle du Herre forkorte din Hand,
  At stænge Skrei-Torsken og Fisken fra Land,
  Da lagdes vi hastelig øede.
  Vi har ey at lide paa Most eller Viin,
  Her findes ey heller Sølv-Biergene fiin,
  Os mangler Guld-Gruven den røde.
  Vort Land er ey heller et Canaan sød,
  Hvor Marken med Melk og med Honning omflød
  Her findes ey Druer at plukke;
  Ney! Fisken i Vandet, det er vores Brød,
  Og miste vi hannem, da lide vi Nød,
  Og jammerlig nødes at sukke.

 5. Ludvig 14 var konge i Frankrike på denne tiden.
  1. Finn ut og forklar hva som var karakteristisk for den styreformen han representerer.
  2. Les teksten til bildet.
   Hvorfor var kunstverk som dette så populære hos de eneveldige kongene på den tiden?
   Hva kan de fortelle oss om perioden?
 6. En berømt serie gobeliner handler om den mytiske ”Enhjørningen”.
  Gå til wikipedia.org/wiki/Gobelin (lenke sist sjekket 18.5.2011) og finn ut hva et gobelin er.Hva kommer navnet av?
  Finn også ut noe om historien om Enhjørningen.
  Bruk denne lenken en.wikipedia.org/wiki/The_Hunt_of_the_Unicorn (lenke sist sjekket 18.5.2011)
Print ut denne siden