Kristus og ekteskapsbrytersken

Oppgavene er utarbeidet av Mikkelai Downing ved Persbråten vgs, uke 39, 2009.

Kompetansemål:

Religion og etikk

 • Beskrive og reflektere over hovedtrekk i kristen etikk.
 • Drøfte kristendommens syn på kjønn og kjønnsroller.
 • Tolke noen sentrale tekster fra Bibelen og kristen tradisjon.

Til læreren:

Oppgavene kan også brukes generelt innen etikk.


Oppgaver

 1. Beskriv stemningen du ser på bildet.
  Hva leser du i de forskjellige ansiktsuttrykkene hos mennene, Jesus og kvinnen?
  Hvordan tolker du kroppsspråket til personene på bildet?
  Diskuter i grupper.
 2. Hvorfor er personene antrukket som de er?
  Bruk oppslagsverk eller andre historiske bøker som viser hvilken historisk epoke man brukte slik bekledning, så sammenlikner du med personene på bildet.
 3. Les Johannesevangeliet, kapittel 8, om kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd.
  Kjenner du til andre historier fra Bibelen hvor Jesus har et annet syn på lovtolkning enn det fariseerne hadde?
  Lag en liste hvor du sammenligner svarene i grupper.
 4. Lag en liste med minst fem eksempler fra Bibelen hvor Jesus gir uttrykk for sin nestekjærlighet gjennom ord og/eller handling.
  Så sammenligner dere svarene i grupper.
 5. Hva mener Jesus med sitt svar til de skriftlærde?
  Hva slags etisk budskap ligger i denne beskjeden?
  Diskuter i grupper.
 6. Hvilken etisk modell representerer fariseernes holdninger, og hvilket etisk prinsipp er Jesu hovedanliggende?
  Skriv svarene og diskuter i grupper.
 7. Forestill deg at du var en i mengden og skal beskrive situasjonen som vises på bildet i et brev til en venn.
  Alternativt forestiller du deg at du er kvinnen eller en av fariseerne som kommer hjem, og rystet forteller om hendelsen i sin dagbok.
 8. Synes du kirken har etterfulgt Jesu holdning til tilgivelse gjennom sin to tusen år lange historie?
  Diskuter i klassen hvordan dere oppfatter kirkens syn på kjønn og seksualitet.
Print ut denne siden