Las Meninas

Spansk I og II

Kompetansemål Spansk I

Språklæring

 • bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler

Kommunikasjon

 • delta i enkle, spontane samtalesituasjoner
 • gi uttrykk for egne meninger og følelser
 • kommunisere med forståelig uttale
 • bruke kommunikasjonsteknologi til samarbeid og møte med autentisk språk

Språk, kultur og samfunn

 • gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur

Kompetansemål Spansk II

Språklæring 

 • bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler på en kritisk og selvstendig måte

Språk, kultur og samfunn 

 • delta i spontane samtaler om ulike temaer og aktuelle emner
 • gi uttrykk for opplevelser, synspunkter og holdninger, ønsker og emosjoner
 • kommunisere med god uttale og intonasjon

Språklæring 

 • beskrive sentrale sider ved språkområdets kultur og gi uttrykk for opplevelser knyttet til dette

Oppgaver

Oppgavene er utarbeidet av  Ciara Solheim og Kersti Goffeng-Nielsen ved Persbråten vgs, uke 16, 2010

Vocabulario:
rostro, alcázar, menina, bufón, rey, reina, la corte, infanta, autorretrato, retrato, aposentador, chiaroscuro

 1. ¿Quién pintó el cuadro y cuándo?
 2. ¿Cuál es el titulo original del cuadro?
  ¿Y la nueva?
 3. ¿Qué ves en el cuadro?
 4. ¿En realidad, a quién pinta el pintor?
 5. ¿Es un retrato o un autorretrato? Explica.
 6. ¿Quién son las pe rsonas en el cuadro?
  Usa la página web www.museodelprado.es. (sist sjekket juni 2011)
 7. Describe lo que piensa la infanta Margarita, el pintor Velázquez y la enana María Bárbola
 8. Imagínate una conversación entre las personas en el cuadro.
  ¿De que hablan las personas?
  Escribe un dialogo entre las personas en español.

Oppgavene 9-12 besvares på norsk.

 1. Hvem var Velázquez og hvorfor har han inkludert seg selv i maleriet.
  Hva slags forhold hadde han til hoffet til Felipe IV?

Bruk disse 2 websidene for å svare oppgavene 10-12.
employees.oneonta.edu/farberas/ARTH/ARTH200/artist/las_meninas.html
www.ibiblio.org/wm/paint/auth/velazquez/ (lenker sist sjekket juni 2011)

 1. Beskriv bruken av lys og skygge i bildet.
  Hvor kommer lyset fra?
  I vocabulario så finnes det et ord som beskriver teknikken Velázquez bruker i bildet for å få frem lys.
  Hvilket ord er det og hva betyr det?
  Forklar.
 2. Hva er det som foregår i bildet?
  Hvorfor tror du Velázquez valgte å male et uformelt og hverdagslig bildet av hoffet? Forklar.

Las Meninas har vært i søkelyset i det siste.
Les denne artikkelen , med tittel «Las Meninas de Sargent se reencuentran con Velazquez» (sist sjekket juni 2011) på spansk.

 1. Gjengi artikkelens innhold på norsk skriftlig.
  Sammenlikn deretter de to maleriene nevnt i artikkelen.
  Hvem var kunstnerne?
  Hvem maler de?
  Hvilken kunstnerisk stil tilhører de?
  Når ble de malt?
  Forklar.

Til læreren

Elever skal begynne oppgaven med å slå opp el vocabulario.
Alle oppgaver kan utføres som pararbeid, muntlig og skriftlig.
Deretter kan oppgavene gjennomgås i klassen.

Oppgave 6: Elever skal forklare til hverandre hvor de enkelte personene befinner seg i bildet.
Deretter kan de gå inn på anvist nettadresse og lese om de viktigste personenes identitet.

Oppgave 8: Ved å gå inn på gitt webside får elevene opp to versjoner av Las Meninas.
Oppgaven er å navngi detaljer som mangler på det ene bilde.

Oppgave 10-13: Besvares på norsk.

Print ut denne siden