Lassokaster

Norsk Vg1, Vg3, Historie Vg2, Religion og etikk

Oppgavene er utarbeidet av  Per Henrik Dagstad og Kjetil Havnevik ved Persbråten vgs i uke 12, 2010.

Kompetansemål Norsk Vg1

Språk og kultur

 • Vurdere fortellemåter og verdier i et representativt utvalg samtidstekster sammenlignet med tekster fra norrøn og samisk litteratur, myter og folkediktning fra flere land

Kompetansemål Norsk Vg3

Språk og kultur

 • Samtale om utviklingen av samisk språk og kultur i lys av norsk språk- og fornorskingspolitikk

Kompetansemål Religion og etikk

Religionskunnskap og religionskritikk

 • presentere og drøfte ulike dimensjoner ved religionene: lære, myter og fortellinger, ritualer, opplevelser, etikk, sosial organisering, kunst og materielle uttrykk

Kompetansemål Historie Vg2

Samfunn og mennesker i tid

 • gjøre rede for sentrale trekk ved samisk historie …

Oppgaver

 1. Beskriv det du ser i verket.
  Hva er ditt umiddelbare inntrykk?
 2. Tolk verket; motiv, komposisjon, tema.
 3. Hva forteller verket om samenes næringsveier og forhold til naturen?
 4. Les sagnet Laurekadsj og Tsjudene som er utgangspunktet for filmen Veiviseren.
  Hva forteller dette og andre sagn om samenes kultur?
 5. Hør på sangen ”Oppskrift for herrefolk” av Mari Boine, eller en annen sang av henne.
  Tolk sangen. Vurder den i forhold til samenes politiske situasjon i Norge på 1800 tallet og i dag.
  Stikkord; sametinget, bruk av samisk i norske media.
 6. Samene ble utsatt for en hardhendt fornorskingspolitikk.
  Finn stoff i ulike kilder om dette og skriv en artikkel eller lag et foredrag om dette emnet.
 7. Hvorfor tror du Savio har valgt tresnitt som teknikk for å skildre disse motivene?
 8. Hva forteller Savios kunst oss om samiske skikker og ritualer med utgangspunkt i den førkristne samiske naturreligionen?

Til læreren

Oppgavene egner seg til muntlige og skriftlige aktiviteter og kan diskuteres i plenum og små grupper.

Print ut denne siden