Livets dans

Norsk (Vg2)

Kompetansemål

Språk og kultur

 • Forklare hvordan litteratur og andre kunstuttrykk i og utenfor Norge har påvirket hverandre de siste århundrene

Norsk (Vg3)

Kompetansemål

Språk og kultur

 • Gjøre rede for den modernistiske tradisjonen i norsk og internasjonal litteratur fra siste halvdel av 1800-tallet til i dag
 • analysere og vurdere argumentasjon i og påvirkning fra tekster i aviser, på TV og Internett ved hjelp av retorikken

Oppgaver (begge trinn)

Oppgavene er utarbeidet av John-Inge Skaardal ved Persbråten vgs i uke 9, 2010

Gå sammen i grupper på 3-4, diskuter oppgavene og velg en elev til å skrive ned løsningene.
Etter 30 min. møtes gruppene og presenterer sine løsninger.

 1. Se nøye på bildet og beskriv hva du ser.
  Hva er det som skjer på bildet?
 2. Hvordan tolker du stemningen i bildet?
 3. Hvilke estetiske virkemidler har kunstneren brukt for å oppnå denne stemningen?
 4. Kvinnen til venstre i bildet har på seg en blomstret kjole, og hun griper etter en blomst på bakken.
  Hva kan denne kvinnen være et symbol på?
 5. Paret i midten av bildet danser tett.
  Hva tror du dette paret kan symbolisere?
 6. Kvinnen til høyre i bildet har på seg en svart kjole, og hun har hendene foldet.
  Hva kan denne kvinnen være et symbol på?
 7. Kanskje er kvinnen til venstre og kvinnen til høyre samme kvinne, bare i ulik fase i livet.
  Hvilke ulike faser i livet kan bildet tematisere?

Les nå teksten fra Nasjonalmuseet.

 1. Edvard Munch skrev selv som kommentar til bildet:”…, fete menn som biter kvinner i nakken.”Hvordan tolker du denne kommentaren fra Edvard Munch?
 2. Hvilket budskap tror du Edvard Munch ønsker å formidle til oss gjennom bildet?
  Hva er dansen et uttrykk for?
 3. Hvilke tanker gjør du deg ut i fra ditt eget liv når du ser bildet?

Individuelt arbeid

 1. Edvard Munch arbeidet hele livet med få temaer knyttet til menneskelivet.
  Finn bilder av Munch som er eksempler på andre temaer som er typiske for Munch. Lag en presentasjon.

Til læreren: Elevene deles inn grupper og har tilgang på teksten fra Nasjonalmuseet.
Oppgave 1- 7 løses uten å ha lest denne teksten.
Oppgave 11 er et større arbeid som krever tilgang til Internett.

Print ut denne siden