Løsrivelse II

Oppgavene er utarbeidet av Tove Magnus ved Persbråten vgs i uke 37, 2011

Kompetansemål:

Norsk Vg1

Sammensatte tekster

 • beskrive estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde

Norsk Vg2

Skriftlige tekster

 • analysere tekster i ulike sjangrer for å kunne ta stilling til spørsmål tekstene tar opp og verdiene de representerer

Norsk Vg3

Sammensatte tekster 

 • sammenligne og vurdere tekster som overføres fra ett medium til et annet

Til læreren:

Læreren velger selv hvilke oppgaver elevene skal arbeide med, muntlig eller skriftlig.

Oppgave 10 er spesielt beregnet for idrettselever.


Oppgaver

 1. Beskriv detaljert hva du ser i bildet.
 2. Hvilken stemning finner du i bildet?
 3. Hvilken betydning har kvinnens hår?
 4. Hva skjer mellom mannen og kvinnen?
 5. Hva betyr «løsrivelse»?
  Lag en liste over forskjellige typer løsrivelse i menneskers liv.
  Hvilken løsrivelse beskriver Munch i sitt bilde?
 6. Edvard Munch malte sine motiver igjen og igjen.
  Bak denne lenken finner du 7 utgaver av Løsrivelse (lenken er sjekket sept.2011. Søkeord Bilder av Løsrivelse Edward Munch).
  Sammenlign i grupper de ulike versjonene av motivet.
  På hvilken måte er de like/forskjellige?
  Er det en visjon du foretrekker? Forklar hvorfor.
 7. Følg denne lenken eller denne, til Munchs egen tekst til bildet Løsrivelse (lenker er sjekket sept.2011. Søkeord: munchs tekster, skoleoppgaver).
  Hvilken versjon av bildet synes du passer best til beskrivelsen i teksten. Hvorfor?
 8. Kari Bremnes har skrevet en sang med Edvard Munchs tekst til Løsrivelse.
  Lytt til sangen her (lenke sjekket sept. 2011).
  Kjenner du sanger med temaet «løsrivelse»? Diskuter i grupper.
 9. Skriv en novelle med tittelen Løsrivelse.
  Du velger selv hvilken type løsrivelse du vil skrive om.
 10. Spesielt for idretttselever:
  «Løsrivelse» er Stig Inge Bjørnebyes beretning om hvordan en unggutt fra Elverum blir internasjonal fotballstjerne og de dramatiske konsekvensene det får for ham som menneske.
  Lån boken på biblioteket og les!
Print ut denne siden