Maimåne

Norsk Vg1 og Vg2

Kompetansemål: Norsk Vg1

Sammensatte tekster 

Kompetansemål: Norsk Vg2

Språk og kultur 

Oppgaver

Oppgavene er utarbeidet av Martine Jensen ved Persbråten vgs, uke 21, 2011.

 1. BildetBeskriv i detalj hva du ser i kunstverket.
  Si noe om komposisjon, fargebruk og motiver.
  Hvilke assosiasjoner gir kunstverket deg?
  Liker du kunstverket? Begrunn ditt svar.
 2. Kunstneren
  Søk på Internett for å finne andre bilder av Nicolai Astrup, for eksempel i Wikipedia eller Sparebankstiftelsen (som har en stor samling med Astrup bilder).Hva kjennetegner stilen og tematikken i Astrup sine bilder?
  Velg et bilde og skriv en tekst om bildet.Astrup er en sentral maler i norsk kunsthistorie.
  Hvordan har Nicolay Astrup påvirket malerkunsten? Bruk Internett.
 3. Tolk diktet “Til eit Astrup-bilete” av Olav H. HaugeKan henda drøymde dei um dette her
  å møtast på ein klote, på ein stad
  der hegg og apal stend i syreblad
  og blømer slik ei dulgrøn vårnatt nærved fjorden? Vera saman, planta bær
  og så ein innvigd åker rad for rad
  med urter bak ein steingard som dei la
  kring helga lundar, dei som fyre fer?

  Dei er i riket sitt og sår si jord.
  Og vårnatti er ljos av draum og gror.
  Dei legg kje merke til at ein kjem stilt

  i snjoskaret og stig på vatnet no.
  Men då dei natta, såg dei månen vod
  i gullserk ute der so unders mildt.

 4. Sammenheng mellom bildet og diktetGjør rede for sammenheng mellom motiv og tema i bildet og diktet.

Til læreren

Oppgaven er laget slik at det er naturlig at elevene først snakker i små grupper for deretter å skrive ned et forslag til svar.