Maman

Fransk I og II

Kompetansemål: Fransk I

Språk, kultur og samfunn

 • gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur

Kommunikasjon 

 • skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer

Språklæring 

 • bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler

Kompetansemål: Fransk II

Språk, kultur og samfunn

 • beskrive sentrale sider ved språkområdets kultur og gi uttrykk for opplevelser knyttet til dette

Kommunikasjon 

 • skrive sammenhengende tekster i ulike sjangere

Språklæring

 • bruke digitale verktøy og andre hjelpemidler på en kritisk og selvstendig måte

Oppgaver

Oppgavene kan også brukes i Norsk og Samfunnsfag. Oppgavene er utarbeidet av Tove Magnus ved Persbråten vgs, uke 11, 2011.

Oppgaver på fransk

 1. Traduis les mots suivants:
  edderkopp, egg under magen, lange tynne bein, uhyggelig stemning, lys skog, gammelt hus, glasshus, skremmende, å være redd.
  Utilise ces mots pour répondre aux questions 2-5.
 2. Décris ce que tu vois sur les trois images.
 3. Décris l’ambiance dans les trois images.
 4. Est-ce que tu aimes ces images?
  Explique pourquoi /pourquoi pas.
 5. Quelles sont les choses qui te donne peur?
  Fais un liste.
  Discute en groupe.
 6. Qu’est-ce que tu penses du titre “Maman”?
  Est-ce que tu as les mêmes idées de l’araignée que Louise Bourgeois?
  Lis le texte de Louise Bourgeois dans question 8.
 7. Fais une recherche sur l’Internet (mot de recherche – Louise Bourgeois) et écris un texte sur (choisis un sujet):
  1. Louise Bourgeois – sa vie.
  2. Louise Bourgeois est considerée comme feministe. Est-ce que tu es d’accord ? Est-ce que tu trouves une explication pourquoi elle est devenue si agressive dans ses thèmes et ses oeuvres ?
  3. Louise Bourgeois – ses Suvres et ses thèmes.
 8. Essaie de traduire le texte de Louise Bourgeois sur son ouevre « Maman » :Dette kunstverket er en hyllest til min mor. Hun var min beste venn. Derfor heter det Mamma. Hun var en vever, akkurat som edderkopper. De er vennlige og flittige dyr som spiser fluer. Mange steder sprer fluer sykdom og død. Edderkopper er derfor hjelpsomme og beskyttende – akkurat som min mor.

Oppgaver på norsk

 1. Beskriv hva du ser i bildet.
 2. Beskriv stemningen i de tre bildene.
  På hvilken måte endrer kunstverket seg når omgivelsene endres?
 3. Liker du kunstverket?
  Forklar hvorfor/hvorfor ikke.
 4. Har du fobier?
  Lag en liste over ting som skremmer deg og hvorfor. Diskuter i grupper.
 5. Les Louise Bourgeois tekst om bildet:»Dette kunstverket er en hyllest til min mor. Hun var min beste venn. Derfor heter det Mamma. Hun var en vever, akkurat som edderkopper. De er vennlige og flittige dyr som spiser fluer. Mange steder sprer fluer sykdom og død. Edderkopper er derfor hjelpsomme og beskyttende – akkurat som min mor.»
  Hva tenker du om tittelen “Maman”?
  Har du samme tanker om edderkoppen som kunstneren? Begrunn ditt svar.
 6. Søk på nettet om Louise Bourgeois og besvar en av følgende oppgaver:
  1. Skriv en kort biografi om Louise Bourgeois.
  2. Louise Bourgeois betraktes som feminist.
   Kan du finne årsaker i hennes liv som har gjort henne til en agressiv feminist?
   Opplever du hennes kunst som feministisk?
   Forklar hvorfor/hvorfor ikke.
  3. Finn noen andre kunstverk av Louise Bourgeois og beskriv tema og kunstverk.
   Hva er typisk for hennes kunst?

Til læreren

Franskoppgavene er på ulike nivåer. Man kan velge ut oppgaver etter hvilket nivå elevene er på.
Oppgavene 1-5 passer til nivå I og II, oppgavene 6 -8 til nivå II.

Print ut denne siden