Mann og kvinne

Oppgavene er utarbeidet av Kersti Goffeng-Nielsen og Ciara Solheim ved Persbråten vgs, uke 39, 2008

Kompetansemål:

Spansk I

Språk Kultur og Samfunn

 • Gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur

Spansk II

Språk kultur og samfunn

 • Beskrive sentrale sider ved språkområdets kultur, å gi uttrykk for opplevelser knyttet til disse

Til læreren:

Læreren kan velge hvor mange oppgaver elevene skal arbeide med.
I oppgavene 1-9 skal de se, beskrive og oppleve bildet. Disse oppgavene kan utføres både muntlig og skriftlig på spansk.
Oppgavene 10-13 er ment som en fordypning i spansk kunsthistorie og egner seg som muntlig fremføring med PowerPoint i timen.


Oppgaver

 1. ¿Qué ves en el cuadro?
 2. ¿Dónde están las personas?
 3. ¿Qué colores hay?
 4. ¿Qué impresión te dan las personas?
 5. ¿Qué están haciendo?
 6. ¿Cómo son sus vidas?
 7. ¿Cómo te gusta la pintura?
 8. ¿Qué haces cuando estás en un café? ¿Qué comes y qué bebes?
 9. Escribe un diálogo entre el hombre y la mujer para presentar en clase.

Les Nasjonalmuseets tekst om bildet og finn opplysninger om Picasso på nettet.

 1. Hvilken periode av Picassos kunstnerkarriere tilhører bildet og hvilken innflytelse mottok Picasso på denne tiden?
 2. Gi eksempler på andre bilder av Picasso fra denne perioden. Finn et annet bildet som du kan sammenlikne med “Mann og Kvinne.”
 3. “Guernica” (1937) er ett av Picassos mest berømte bilder. Finn ut noe om dette bildet. (epoke/periode og historisk bakgrunn)
 4. Picasso var enormt produktiv og malte i mange stilarter: den blå, den rosa, sirkus, kubisme, neoklassisisme og surrealisme. Finn ett eller flere bilder fra hver av disse periodene og si noe om hans person og hans forhold til kvinnen og kjærligheten.
Print ut denne siden