Melankoli

Oppgavene er utarbeidet av Gunnar A. Moen ved Persbråten vgs i uke 43, 2009

Kompetansemål:

Norsk Vg2

Språk og kultur

 • Forklare hvordan litteratur og andre kunstuttrykk i og utenfor Norge har påvirket hverandre
  de siste århundrene

Norsk Vg3

Språk og kultur

 • Skrive fagtekster
 • Gjøre rede for den modernistiske tradisjonen i norsk og internasjonal litteratur
  fra siste halvdel av 1800-tallet til i dag

Til læreren:

Oppg. 1-4 passer til muntlige diskusjoner i klasse/gruppe
Oppg. 6 er en skriftlig oppgave
Oppg. 5 og 7-9 egner seg til presentasjoner i klassen, de kan også gjøres skriftlig.


Oppgaver

 1. Beskriv bildet (malt på lerret; 65,5 x 96 cm) så objektivt som mulig. Pass på at du får med deg alle detaljene i bildet..
 2. Hva gjør perspektivet, linjene og fargene med tilskuerens opplevelse av bildet? Hvilken stemning opplever du i bildet?
 3. Finn ut hva melankoli betyr.
  Synes du tittelen passer til bildet? Begrunn ditt svar.
  Munch malte dette motivet flere ganger, og man vet ikke med sikkerhet hvilket bilde er det eldste. Disse har fått titler som Melankoli, Sjalusi, Den gule båten og Aften. Kommenter disse titlene. Hvilken tittel mener du passer best til bildet?
 4. Munch var knyttet til den kunstnerbevegelsen i Kristiania som gikk under navnet Kristianiabohemen. Hvilke holdninger hadde disse kunstnerne til kunsten, litteraturen, kjærligheten og livet? Bruk norskbok og nettet.
 5. Blant de toneangivende i Bohemen var Jappe Nilsen, Hans Jæger, Christian Krohg og hans kone Oda Krohg. Mange menn falt for henne. Jappe Nilsen kan være personen i forgrunnen i bildet, og de tre andre kan være de som står på bryggen og kanskje skal ut i den gule båten.
  Finn ut noe om disse personene og forholdet mellom dem.Bruk blant annet denne teksten av Edvard Munch:

  ”Han var alene – bølgene gled opp mot ham ensformig – og det tuslet og tuslet mellom stenene.
  Båten ble mindre og mindre. Åreslagene lød ennu over havflaten. Det må være deilig å elske nå.”

  Bruk norskbok og nettet.

 6. La bildet inspirere deg til å skrive en litterær tekst.
  1. Et dikt eller en novelle, gjerne en modernistisk novelle.
  2. Dramatiser scenen slik du oppfatter den i maleriet, altså en dialog med replikker slik 1890-talls mennesker ville uttrykke seg.
  3. Skriv en monolog som uttrykker hva mannen i forgrunnen tenker og føler..
 7. Melankoli, 1892 sies å være typisk for Munchs 1890-talls maleri. Han ble den fremste og mest betydningsfulle representanten for den kunstretningen som ble kalt ekspresjonismen.
  Hva er de viktigste kjennetegnene for denne kunstretningen, særlig innenfor malerkunsten? Bruk nettet.
 8. I 1890-årene levde Munch et svært omflakkende ”kunstnerliv”. Han oppholdt seg lang tid i utlandet, men tilbrakte flere ganger sommerne i Åsgårdstrand der motivet er hentet fra.
  Finn ut mer om Munchs liv i dette tiåret, det miljøet han var en del av og hvilke kunstnere som påvirket ham.
  Bruk nettet.
 9. Sammenlikn Munchs malerier fra 1890-årene med malerier fra andre kunstretninger på 1800-tallet, f. eks.: romantikken, nasjonalromantikken, realismen, impresjonismen.
  Velg et til to bilder som er typiske for hver kunstretning.
  Påvis likheter og ulikheter.
  Si noe om hvordan malerkunsten utvikler seg i dette hundreåret.
  Bruk norskbok og nettet.
Print ut denne siden