Mihrab

Religion og etikk

Oppgavene / verket kan også brukes i Historie Vg2.

Kompetansemål

Religionskunnskap og religionskritikk 

 • gjøre rede for religionenes geografiske og demografiske utbredelse
 • presentere og drøfte ulike dimensjoner ved religionene: bl a. kunst og materielle uttrykk

Islam og en valgfri religion (her Islam) 

 • beskrive og analysere noen estetiske og rituelle uttrykk i religionen

Kristendommen

 • gjøre rede for eksempler på kontinuitet og forandring i kristendommens historie i og utenfor Europa
 • drøfte kristendommens syn på andre religioner og livssyn”

Oppgaver

Oppgavene er utarbeidet av Clemens Saers ved Persbråten vgs i uke 10, 2010.

 1. Beskriv hva du ser på bildet. Hva er ditt første inntrykk av bygget?
 2. Finn informasjon om en Mihrab og hva den symboliserer.
 3. Beskriv hvorledes fellestrekk ved muslimsk kunst og kultur kommer til uttrykk i Moskeen i Córdoba.
 4. Muslimske arkitekter, enten de tegnet en moske eller et vanlig bolighus, la alltid inn en feil i konstruksjonen.
  Begrunnelsen er religiøs. Kan du tenke deg årsaken til at det forholder seg slik?
 5. Bildeforbudet står sterkt i Islams tradisjon.
  Søk opp Koranen på nettet for å finne vers som begrunner bildeforbudet slik det uttrykker seg i Islam.
 6. Finn bilder av moskeen og beskriv hvorledes to religioner kommer til uttrykk gjennom detaljer i Moskeen i Córdoba.
 7. Maurerne, en folkegruppe fra Nord-Afrika, har formet mye av arkitekturen i Spania.
  Sett deg inn i folkegruppens historie i landet og gi en kort beskrivelse.
 8. Kjenner du til om det finnes andre historiske monumenter rundt om i verden der to eller flere religioner har preget arkitekturen og de kunstneriske detaljene i samme byggverk?
  Prøv om du kan finne noen på bakgrunn av historiekunnskapene du har og på Internett.

Til læreren

Flere av oppgavene er omfattende, spesielt oppgavene 6-8.
Disse kan også brukes til skriftlige besvarelser.
Les først teksten fra Nasjonalmuseet.
Bruk Internett og andre medier.
Lag små presentasjoner i klassen.

Print ut denne siden