Norway, Sunshine and health and snow in abundance

Oppgavene er utarbeidet av  Beate Jakobsen Hadler (Idrett og samfunn) og Gøran Sætran (Norsk) ved Persbråten vgs, uke 4, 2009

Kompetansemål:

Idrett og samfunn

 • Forklare hovedtrekk ved idrettens utvikling i Europa fra antikken og fram til i dag.
 • Gjøre rede for hovedtrekkene ved norsk idrettshistorie.
 • Gjøre rede for sammenhenger mellom idrettsaktivitet, livskvalitet og helse i et samfunnsperspektiv.
 • Gjøre rede for grunnleggende prinsipper knyttet til idrettens verdigrunnlag.
 • Drøfte hvilken mening og verdi idrett uttrykker i ulike sammenhenger for den enkelte i samfunnet.

 Norsk Vg1

 • Tolke og vurdere samspillet mellom muntlige og skriftlige språk, bilder, lyd og musikk, bevegelser, grafikk og design og vise sammenhengen mellom innhold, form og formål.

Til læreren:

Elevene bør ikke lese Nasjonalmuseets tekst på forhånd.

Etter at oppgavene er løst, kan det være interessant å sammenligne elevenes svar med Nasjonalmuseets tekst.

Verket var tiltenkt som en reklameplakat for den norske vinterturismen, der blant annet skisporten var
en av hovedattraksjonene.


Oppgaver

Idrett og samfunn

 1. Beskriv hva du ser på bildet.
 2. Hvilke reaksjoner får du når du ser på dette bildet? Begrunn svaret.
 3. Hvilken tidsperiode tror du bildet er hentet fra? Begrunn svaret.
 4. Hvilket menneskesyn tror du dette bildet skildrer?
 5. Tenk på norsk idrettshistorie.
  Hva tror du bildet ønsker å fortelle eller gi et budskap om?
 6. Beskriv et idrettspolitisk perspektiv ved bildet. Begrunn svaret.
 7. Hvilke idretter tror du var populær på denne tiden? Begrunn svaret.
 8. Er det en grunn til at det er en mannsskikkelse som er avbildet på denne illustrasjonen?
  Hadde du reagert annerledes om det var en kvinne?
  Begrunn svaret.

Norsk

 1. Gjør rede for motiv, komposisjon og fargebruk i reklameplakaten ”Norway, Sunshine and Health and Snow in Abundance”.
 2. Hvordan skaper den skriftlige teksten mening til reklameplakaten?
 3. Hvordan kan man si at plakaten ligger i gråsonen mellom bruksbilde og kunstbilde?
 4. Hvordan kan en tilskuers forkunnskaper være med på å gi innhold til tolkningen av reklameplakaten?
Print ut denne siden