Ogoni boy

Sosiologi og sosialantropologi

Kompetansemål:

 • Sammenlikne produksjon i ulike kulturer og tidsepoker
 • Forklare begrepet internasjonal arbeidsdeling og drøfte sammenhenger mellom produksjon og samfunnsendring i et globalt perspektiv

Oppgaver

Oppgavene er utarbeidet av John-Inge Skaardal ved Persbråten vgs i uke 3, 2010.

 1. Se nøye på bildet og beskriv hva du ser.
  Hva er det som skjer på bildet?
 2. Hvordan tolker du stemningen i bildet?
 3. Hvilke virkemidler har kunstneren (fotografen) brukt for å oppnå denne stemningen?
 4. Denne typen kunst kalles ofte for ’politisert kunst’.
  Hvilket politisk budskap tror du kunstneren ønsker å formidle til oss gjennom bildet?
 5. Ut fra det du har lært om internasjonal arbeidsdeling i 2SOSA, hva kan du si om den internasjonaliserte oljeindustrien.
  Mener du det er bra eller dårlig at for eksempel norske Statoil internasjonaliseres og engasjerer seg i andre verdensdeler enn vår (som for eksempel i Iran, Mexico, Russland, afrikanske land)?
 6. Les teksten fra Nasjonalmuseet.
  Hvorfor tror du befolkningen i det oljerike deltaet sør i Nigeria ikke ser så mye til inntektene fra oljeindustrien?
 7. Bruk Internett som kilde og søk etter informasjon om det oljerike deltaet i Nigeria.
  Hvordan har oljeindustrien påvirket området økonomisk, økologisk og kulturelt?
 8. Får du assosiasjoner til liknende internasjonale tilfeller når du ser bildet?
 9. Mener du det i dag er behov for denne typen ’politisert kunst’? Begrunn svaret.
 10. Er det andre tanker, kommentarer eller synspunkter du ønsker å dele med resten av klassen i tilknytning til det temaet bildet tar opp?

Til læreren

Oppgavene er generelle, og må tilpasses av den enkelte lærer.
La elevene gå sammen i grupper på 3-4, diskutere oppgavene, og velge en til å skrive ned svarene på PC-en.
Etter 30 min. går gruppene tilbake til klasserommet og fremfører gruppevis svar på spørsmålene.

 

Print ut denne siden