Operabygget i bjørvika (samfunnsfag)

Samfunnsfag

Kompetansemål:  Samfunnsfag Kultur

 • Definere omgrepet kultur og gje døme på at kultur varierer frå stad til stad og endrar seg over tid.

Oppgaver

Oppgavene er utarbeidet av Mikkelai Downing ved Persbråten vgs, uke 47, 2010. Det er også utarbeidet oppgaver til Matematikk 1P og Informasjonsteknologi 2 fra Persbråten vgs til denne ukes kunstverk.

 1. Hvilke assosiasjoner gjør du deg når du ser operabygget?
  Hva synes du det ligner på?
 2. Hva tror du er årsaken til at dette er blitt et meget populært bygg som trekker både Oslos egne innbyggere og turister til seg?
 3. Hva er byggets primære oppgave?
  Hvilke andre bruksområder har det fått?
  Finn ut via internett hvilke aktiviteter som har foregått på operaens tak i løpet av 2010.
 4. Finn ut mer om Snøhetta på Internett.
  Hvilke andre bygg er arkitektfirmaet kjent for?
 5. Store offentlige prosjekter av denne art kalles av og til for å være signalbygg.
  1. Hva er et signalbygg?
  2. Kan arkitektur etter din mening være med på å skape identitet hos innbyggerne i en by eller blant borgerne i et land?
   Utdyp på hvilken måte.
  3. Hvilke andre bygninger i Oslo/Norge er det naturlig for deg å trekke inn i denne kategorien?
   Velg 2-3 bygninger og beskriv dem.
   I hvilken periode ble de viktige signalbygg?
   På hvilken måte er de aktuelle i dag?
   Lag en liten PowerPoint presentasjon.
  4. Hvilke bygninger tenker du på når du sammenlikner med andre land?
   Velg 2-3 internasjonale bygninger og beskriv dem.
   I hvilken periode ble de viktige signalbygg?
   På hvilken måte er de aktuelle i dag?
   Lag en liten PowerPoint presentasjon.

Til læreren

Oppgaven egner seg som introduksjon til å utforske kjent arkitektur fra inn og utland, og analysere den.
Gruppearbeid og samtale/presentasjon i plenum.

Print ut denne siden