Oslo by Night

Oppgavene er utarbeidet av Hilde Anker-Rasch og Mikkelai Downing ved Persbråten vgs, uke 16, 2009

Kompetansemål:

Historie Vg2

 • finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger.

 Historie Vg3

 • identifisere og vurdere historisk materiale av ulik art og opphav som kilder, og bruke det i egne historiske framstillinger
 • gjøre rede for den norske nasjonalstatens politikk overfor urfolk, nasjonale og etniske minoriteter på 1800- og 1900-tallet, og diskutere noen konsekvenser av denne politikken

 Politikk og menneskerettigheter

 • drøfte sammenhenger mellom verdier, holdninger og politiske handlinger

Til læreren:

La elevene studere bildet først og lese Nasjonalmuseets tekst på forhånd.
Se nærmere på begrepene folkemord, rasisme, totalitarisme og humanisme.
Gå inn på HL- senterets hjemmeside (lenke sist sjekket 18.5.2011) som viser hvor i Norge jødene bodde,
personer med tilknytning til aksjonen, steder eller bygninger med tilknytning til
aksjonen og personer som hjalp jøder under okkupasjonen av Norge

Diskuter i klassen: Hva er ondskap?


Oppgaver

Oppgavene utføres skriftlig individuelt eller i par og diskuteres deretter i plenum.

 1. Hva forbinder du med nattemørket på bildet?
 2. Hvilke tanker vekker blå-og sortfargen når vi vet hva verket forestiller?
 3. Hva tror du stjernene symboliserer?
 4. Hvorfor tror du stjernene har forskjellige farger og størrelser?
 5. Hva slags kilde er dette?
  Hvordan kan du bruke bildet som kilde?
 6. Hva var Hitlers og nazistenes argumentasjon for ”den endelige løsning”?
 7. Er det viktig å bevare minnet om Holocaust?
  Begrunn svaret.
 8. Hvorfor tror du totalitære ideologier også kan fenge ellers vanlige mennesker?
 9. I hvilke situasjoner mener du det er viktig å nekte å utføre ordre, bedrive sivil ulydighet og sabotasje?
  Begrunn svaret ditt.
Print ut denne siden