Por que? (Hvorfor?)

Oppgavene er utarbeidet av Kersti Goffeng-Nielsen og Svein Borgen ved Perbråten vgs, uke 41, 2008

Kompetansemål:

Spansk I

Språk, Kultur og Samfunn 

 • Gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur.
 • Beskrive sentrale sider ved språkområdets kultur, å gi uttrykk for opplevelser knyttet til disse.

Spansk II

Språk, Kultur og Samfunn 

 • Gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur.
 • Beskrive sentrale sider ved språkområdets kultur, å gi uttrykk for opplevelser knyttet til disse.

Til læreren:

Læreren kan velge hvor mange oppgaver elevene skal arbeide med.
I oppgavene 1-6 skal de se, beskrive og oppleve bildet. Disse oppgavene kan utføres både muntlig og skriftlig på spansk.
Oppgavene 7 og 8 er noe mer omfattende og egner seg godt til større muntlige eller skriftlige oppgaver.


Oppgaver

 1. ¿Qué ves en el cuadro?
 2. ¿Qué nacionalidad crees que representan las personas?
 3. ¿En qué situación está el hombre en el centro?
 4. ¿Qué impresión te da el cuadro?
 5. ¿Qué quiere expresar Goya con este cuadro?
 6. Da una respuesta a la pregunta de Goya “¿Por qué?”.

Les nå Nasjonalmuseets tekst om bildet og finn opplysninger om Goya og den historiske bakgrunnen på nettet.

 1. Et kjent maleri av Goya fra samme periode heter “El Tres de Mayo”.
  Beskriv dette bildet og sammenlign det med ”¿Por qué?”.
  Søk på internett etter bilde «El Tres de Mayo»
 2. Skriv en side i dagboka til en av de franske soldatene på spansk.
Print ut denne siden