PP (video)

Oppgavene er utarbeidet av Beate Jakobsen Hadler ved Persbråten vgs i uke 44, 2009.

Kompetansemål:

Idrett og samfunn Vg2

Organisering av idrett:

 • forklare hvordan idretter blir organisert og ledet på ulike nivå

Idrett og samfunn Vg3

Idrettens verdigrunnlag

 • drøfte hvilken mening og verdi idrett uttrykker i ulike sammenhenger for den enkelte og samfunnet

Til læreren:

Kunst er en måte å utrykke seg på.
Hvordan vi som utenforstående tolker og opplever kunsten kan være ulikt fra det kunstneren hadde tiltenkt.
Elevene skal bruke sine tanker og følelser til å beskrive videoen ”PP” uten å tenke på at det finnes en fasit.


Oppgaver

 1. Sitt først hver for dere og beskriv hva du ser i løpet av videoen.
  Svar individuelt på arbeidsoppgavene.

  1. Forsøk å dele videoen i sekvenser. Gi en tittel til hver sekvens.
  2. Beskriv musikken til hver sekvens. Hva uttrykker musikken?
  3. Hvilke følelser assosierer du med de forskjellige sekvensene i videoen?
  4. Hva tror du kunstneren ønsker å uttrykke med denne filmen?
 2. Kan denne filmen knyttes til idretten?
  I så fall på hvilken måte?
 3. All organisert idrett i Norge er samlet i én organisasjon, NIF, med felles regler og verdier.
  1. Hvorfor er det slik at noen idretter ikke ønsker å gå i takt med NIF?
  2. Hvilke positive og negative virkninger for idretten kan dette gi?
 4. Gå sammen fire og fire og diskuter deres besvarelser.
  Hadde dere like/ulike opplevelser og tolkninger av videoen?
 5. Les Nasjonalmuseets tekst til videoen og diskuterer i plenum om dere har andre tolkninger av videoen enn denne teksten.
Print ut denne siden