Pubertet

Norsk Vg1, Samfunnsfag

Kompetansemål: Norsk Vg1

Sammensatte tekster 

 • beskrive estetiske uttrykk og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde

Kompetansemål Samfunnsfag

Kultur 

 • definere omgrepet kultur og gje døme på at kultur varierer frå stad til stad og endrar seg over tid

Til læreren

Emnet kan være sårbart for noen elever.
Hver lærer må velge hvordan gruppen/klassen skal arbeide med emnet – individuelt arbeid, diskusjoner i grupper/plenum, skriftlig arbeid.


Oppgaver

Oppgavene er utarbeidet av Tove Magnus ved Persbråten vgs i uke 41, 2010.

 1. Start med å beskrive hva du ser på bildet.
 2. Hvilken stemning opplever du i bildet?
  Hvordan oppnår kunstneren denne stemningen?
  Si noe om komposisjon og fargebruk.
 3. Bildets tittel er ”Pubertet”, som brukes om overgangen fra barn til voksen.
  1. Hvordan synes du puberteten blir presentert i dette bildet?
  2. Mener du at dette synet på overgangen fra barn til voksen er tidsbestemt til Munchs tid (1890 årene), eller gjelder det også i dag?
  3. Forsøk å beskrive hvordan vi i Norge i dag ser på og presenterer overgangen fra barn til voksen.
  4. Har samfunnet fremdeles tabuer om pubertet for gutter og/eller jenter?
 4. Edvard Munch brukte ofte levende modeller til sine bilder.
  Forestill deg hvordan det har vært å være modell for Munch.
  Skriv en tekst om hva den unge jenta på bildet skrev i sin dagbok om kvelden etter at hun hadde sittet modell for Munch.
 5. Haugar Vestfold kunstmuseum markerte Mangfoldsåret 2008 med en multikulturell utstilling over temaet ”Pubertet”.
  Les mer og se presentasjon av utstillingen på Haugars hjemmeside, eller søk på Haugar Vestfold kunstmuseum. Velg et bilde fra denne utstillingen, for eksempel dette bildet. Hvis utstillingen er slettet, kan oppgavene ikke brukes.

  1. På hvilken måte presenteres pubertet på det bildet du valgte?
   Er det likheter / forskjeller til Munchs bilde?
  2. Hvordan er fordelingen mellom gutter og jenter i denne utstillingen?
   Hvorfor tror du at denne fordelingen er slik?
Print ut denne siden