Segregation Wall, Palestine

Samfunnsfag

Kompetansemål

 • Definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet.

Historie Vg3

Kompetansemål

 • Undersøke bakgrunnen for en pågående konflikt, og drøfte reaksjoner i det internasjonale samfunnet.

Historie og Filosofi 1 og 2

Kompetansemål

 • Drøfte hvordan historieforståelse kan virke undertrykkende eller frigjørende for ulike grupper.

Religion og etikk

Kompetansemål

 • Føre dialog med andre om aktuelle etiske spørsmål.

Oppgaver (alle fag)

Oppgavene er utarbeidet av Mikkelai Downing ved Persbråten vgs i uke 6, 2010

Street art / graffiti

 1. Beskriv bildene.
  Hvilke motiver ser du?
  Hvorfor tror du kunstneren har valgt disse, og hvilke assosiasjoner får du?
 2. Graffiti kan fungere som politisk kunst.
  Hva skiller dette fra skriblerier og andre ”piecer?”
  Hva synes du om denne type gatekunst generelt?

Israel – Palestina-konflikten

Bruk lenkene under til å finne ut mer om situasjonen før dere jobber videre med oppgavene.
Hvordan vurderer du disse lenkene?
Er de troverdige, og hvem representerer de?

Stikkord for videre søk: PLO, Fatah, Hamas, Intifada.

 1. På hvilken måte påvirker muren livene til de som bor i nærheten av den?
  Hvilken psykologisk effekt tror du muren har på jøder og palestinere, og forholdet dem imellom?
 2. Muren er i strid med folkeretten, har ikke støtte i FN, og er definert som ulovlig ifølge organisasjonen.
  Hvorfor tror du Norge og andre vestlige land ikke legger større press på Israel for å få landet til å stanse byggingen av muren og få den fjernet?
 3. Hva er Israels begrunnelse for å sette opp muren?
 4. Siden opprettelsen av staten Israel i 1948 har landet vært i krig med sine naboland en rekke ganger. Israel er fortsatt formelt i krig med flere av dem. Hver gang det har vært en krig, har Israel benyttet anledningen til å utvide sitt territorium.
  Studer historiske kart og få en oversikt over utviklingen fra 1948 til i dag.
  Hvor gikk de gamle grensene den gang den jødiske nasjonen sto på høyden av sin makt?
 5. Hvilke forhold taler for en politisk løsning som munner ut i en to-statsordning, og hvilke forhold taler mot?
  Hva er alternativet til å opprette en palestinsk stat, og hvorfor er dette antatt uheldig for Israel som demokrati?
 6. Den nye muren representerer en de facto territoriell grense, påtvunget av Israel. Hvilken effekt har den på forholdet mellom landene i regionen?
  Hva kan det ha å si for forholdet mellom den muslimske verden og Vesten?
  Skriv en kort tekst hvor du gjør deg tanker om fremtiden i regionen.

Nyttige lenker: (sist sjekket 19.5.2011)
www.jewishvirtuallibrary.org
www.hvorhenderdet.nupi.no
www.amnesty.no
www.amnesty.org
www.palestinakomiteen.no


Til læreren: Banksys bilder taler for seg selv, men det er gunstig for elevene å få en situasjonsrapport fra Midt-Østen og konflikten for å forstå hvorfor denne muren er satt opp.
La elevene lese teksten fra Nasjonalmuseet før de gir seg i kast med oppgavene.
Oppgave 1-2: Diskuter i par eller grupper.
Oppgave 3-8: Jobb i grupper og presenter i klassen.

Print ut denne siden