Selvportrett

Historie og Filosofi 1 & 2 , Historie Vg2 & Vg3

Oppgavene kan også brukes i Norsk og i Religion og etikk.

Kompetansemål: Historie og Filosofi

 • drøfte hva modernisering kan være og gi eksempler fra ulike deler av verden
 • reflektere over hva det vil si at mennesket er historieskapt og historieskapende

Historie Vg2, Vg3

 • finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger
 • presentere en historisk person og diskutere hvordan samtidige samfunnsrammer påvirket denne personens handlinger
 • bruke digitale verktøy til å hente informasjon fra ulike medier og vurdere den kildekritisk i egne framstillinger

Oppgaver

Oppgavene er utarbeidet av Clemens Saers og Henning Østberg ved Persbråten vgs, uke 18, 2011.

 1. Beskriv hva du ser på bildet. Si noe om komposisjon, farger, penselstrøk.
 2. Hvordan var leveforholdene for Vincent van Gogh de siste årene av hans liv?
  Bruk nettet til å lage en kort biografi om hans liv.
 3. Se godt på bildet av Vincent van Gogh fra 1889, og sammenlign med dette fotografiet, som er tatt noen år tidligere.
  Hvilke trekk ved seg selv har maleren forsterket og hvilke har han dempet?
  Hvilke grep har Vincent van Gogh tatt for å få fram sin fysiske og mentale tilstand?
 4. Ingen er så gulgrønne i ansiktet som mannen på bildet her.
  Er det likevel greit å male virkeligheten slik den ytre sett ikke er? Begrunn svaret.
  Hvilken effekt oppnår kunstneren med denne måten å male et portrett på? Diskuter med medelever.
 5. Betrakt bildet fra forskjellige vinkler, gå ut til siden av bildet.
  Hva oppdager du?
 6. Legg merke til det venstre øret til van Gogh. Hva ser du?
  Finn bakgrunnen for det skadede øret. (Tips: søk på Paul Gaugain)
 7. Hvorfor tror du kunstnere maler portretter av seg selv?
 8. I Amsterdam finnes et nytt, flott museum med bare bilder av van Gogh.
  Søk på van gogh museum amsterdam; velg deg et favorittbilde. Begrunn valget.
 9. Hvilke forhold levde franske bønder under i kunstnerens samtid?
 10. Er det noen filosofer fra midten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet som er preget av den realisme som mange av Vincent van Goghs bilder gir uttrykk for?

Til læreren

Oppgaven er laget slik at det er naturlig at elevene først snakker i små grupper for deretter å skrive ned et forslag til svar.

Print ut denne siden