Skyen

Historie og filosofi 1

Kompetansemål

Eksistens og mening

 • gi eksempler på problemstillinger og tema som har vært gjenstand for menneskenes eksistensielle og religiøse undring og refleksjon i moderne tid, og gjennom samtale uttrykke kjennetegn ved filosofisk refleksjon
 • diskutere hendelser, endringer og utfordringer i moderne tid som har aktualisert etiske og eksistensielle spørsmål

Felleskap, produksjon og forbruk 

 • gjøre rede for miljøproblematikk i et historisk perspektiv og drøfte etiske dilemmaer knyttet til dette

Oppgaver

Oppgavene er utarbeidet av Hilde Anker-Rasch ved persbråten vgs, uke 9, 2011.

 1. Beskriv hva du ser i kunstverket? Si noe om komposisjon, bruk av farger, kontraster, perspektiv og eventuelt andre virkemidler.
  Hvilke assosiasjoner gir kunstverket deg?
 2. Er kunstverket typisk for en kunstperiode?
 3. Bruk Internett til å finne andre kunstverk av Odd Nerdrum.
  Har kunstneren skapt kunstverk med lignende motiver og stil?
 4. Hva menes med de evige spørsmål?
  Opplever du at dette bildet gir assosiasjoner til de evige spørsmål? I så fall på hvilken måte?
 5. Odd Nerdrum maler ofte eksistensielle temaer.
  Hva er forskjeller og likheter mellom den religiøse og den ateistiske eksistensialismen?
 6. Redegjør for hva Søren Kierkegaard legger i begrepet ”angst”.
 7. Vil du trekke Kierkegaard eller andre eksistensialister fram for å prøve å si noe om temaet og stemningen i Nerdrums bilde? Begrunn ditt svar.
 8. Kan dette bildet tolkes som en økologisk katastrofe? Begrunn ditt svar.
 9. Hvordan har miljødebatten de siste årene tatt en ny vending?
 10. Forklar begrepene bærekraftig utvikling og bærekraftig tilbaketrekning.
 11. Gjør rede for James Lovelocks Gaiateori.
  Hvilke tiltak mener Lovelock bør iverksettes for at miljøet ikke skal bryte sammen?

Til læreren

Det anbefales at elevene leser teksten fra Nasjonalmuseet før de løser oppgavene.
Oppgavene passer best i forbindelse med gjennomgang av tema rundt eksistensialismen og miljøspørsmål, men kan også diskuteres i forhold til postmodernismen.
Spørsmålene bør kunne brukes i diskusjon, men også som skriftlige oppgaver både individuelt og i par/grupper.

Print ut denne siden