Slindebirken

Oppgavene er utarbeidet av Erik Bade ved Persbråten vgs, uke 9, 2009.

Kompetansemål:

Norsk Vg2

Språk og kultur

 • forklare hvordan litteratur og andre kunstuttrykk i og utenfor Norge har påvirket hverandre de siste århundrene

Til læreren:

Oppgavene tar 20-30 minutter. Det er ikke meningen at elevene leser teksten fra Nasjonalmuseet på forhånd.


Oppgaver

Ukens Kunstverk, Slindebirken, er et fredet bjørketre som ligger på Slinde, innerst i Sognefjorden. Denne fjorden ligger på Vestlandet i Norge og er den nest lengste fjorden i verden.

Oppgavene utføres skriftlig individuelt, i par eller grupper og diskuteres deretter i plenum.

 1. Beskriv stemningen i bildet med 3 – 5 adjektiv.
 2. Trekk frem seks elementer i bildet og vurder om de er naturtro gjengitt.
 3. Kan du peke på romantiske trekk ved maleriet?
 4. Er de to menneskene fremstilt i riktig størrelse?
  Hva oppnås med det?
 5. Slindebirken vokser på en gravhaug fra forhistorisk tid.
  Hva tror du maleren vil formidle ved å male akkurat det?
 6. Tenk deg at en norsk maler i dag ville lage et maleri for å vise hvor flott Norge og det norske folk er.
  Hva kunne hun da velge å male?
Print ut denne siden