Soria Moria slott

Oppgavene er utarbeidet av Henning Østberg og Per Henrik Dagstad  ved Persbråten vgs i uke 15, 2009

Kompetansemål:

Norsk Vg1

Sammensatte tekster

 • beskrive estetiske uttrykk i teater, film, musikkvideo, aviser og reklame og drøfte ulike funksjoner knyttet til språk og bilde

Norsk Vg2

Sammensatte tekster

 • analysere og vurdere ulike sjangere i tekster hentet fra TV, film og Internett
 • bruke ulike medier for å tolke og presentere tekster fra ulike tider
 • vurdere bruk av estetiske virkemidler i ulike medier

Til læreren:

Alle oppgavene kan brukes som individuelle oppgaver eller som gruppeoppgaver, skriftlig eller muntlig


Oppgaver

 1. Hva er motivet på bildet?
 2. Hvis den unge gutten på bildet er deg, hva er det som blinker i det fjerne?
 3. Bildets navn Soria Moria slott er blitt et begrep på norsk. Forklar.
 4. Synes du motivet er festet til sted og tid, eller er motivet tidløst? Diskuter.
 5. Mener du at bildet Soria Moria slott representerer inkarnasjonen av ”det norske”?
  I så fall, på hvilken måte?
 6. Nå skal du finne ut litt om Theodor Kittelsen:
  Hvor bodde Kittelsen da dette bildet ble malt?
  Hva kan ha inspirert ham til motivet? Bruk Internett.
 7. Maleriet er en del av en serie på tolv bilder, som faktisk heter ”Soria Moria slott”.
  Finn de andre motivene og gi en karakteristikk av alle motivene.
  Bruk Internett.
 8. Bildet er ikke malt i perioden Nasjonalromantikken, men i 1900.
  Sammenlign maleriet med andre malerier fra tidlig 1900-tall.
  Synes du Kittelsens maleri er typisk for denne epoken? Hvorfor/hvorfor ikke?
  Bruk Internett.
 9. Hvis et bilde blir parodiert, må det sies å være et vellykket bilde!
  Tenk bare på Leonardo da Vincis Mona Lisa, Edvard Munchs Skrik og Michelangelos motiv fra taket i Det sixtinske kapell som ble reklame for Levis.Soria Moria slott av Theodor Kittelsen finnes det mange parodier over.
  Finn noen slike. Bruk lenken under.
  Vis og kommenter hvordan andre kunstnere har tolket og brukt Kittelsens motiv på en ny måte.
  Eks: Verdens beste land (bokomslag fra Aschehoug, lenke sjekket juni 2011)
Print ut denne siden