St. Sebastian

Oppgavene er utarbeidet av Henning Østberg ved Persbråten vgs i uke 19, 2009

Kompetansemål:

Tysk I

Språk og kultur og samfunn 

  • gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur

Tysk II

Språk og kultur og samfunn 

  • beskrive sentrale sider ved språkområdets kultur, å gi uttrykk for opplevelser knyttet til disse

Historie Vg2

Historieforståelse og metoder

  • finne og vurdere historisk materiale som kilder og bruke det i historiske framstillinger.

Til læreren:

Elevene bør lese teksten fra Nasjonalmuseet før de arbeider med oppgavene.
Oppgavene på tysk passer best til Tysk II eller Tysk programfag.
Oppgave 1-8: diskuter muntlig.
Oppgave 9: skriftlig, kan presenteres i klassen.


Oppgaver

1. Hvem var helgenen St. Sebastian?
Finn ut den historiske bakgrunnen for navnet på bildet?
Hvorfor har Rolf Nesch valgt å kalle bildet St.Sebastian?
2. Bildet er et triptykon. Hva betyr det?
Hvor finnes ellers slike triptykon?
3. Gi en beskrivelse av det du ser på de tre bildene. Geben Sie eine Beschreibung von dem was Sie auf den drei Bildern sehen.
4. De tre bildene forteller en historie, prøv å beskrive hva som skjer i de tre delene av kunstverket!
Knytt det bildet fremstiller til den politiske situasjonen i den perioden bildet ble laget.?
Die drei Bilder erzählen eine Geschichte, versuchen Sie zu beschreiben, was in den drei Teilen geschieht!
Was ist die Verbindung zwischen dem was das Bild darstellt und der politischen Situation in der Zeit wo das Bild gemacht wurde.
5. Hvordan vil du tolke den felespillende personen? Wie würden Sie den Geiger interpretieren?
6. Personen som er skutt, har også en pil i øyet, ser du noen symbolikk i det? Die Person, die von den Pfeilen erschossen ist, hat auch einen Pfeil in dem Auge. Sehen Sie darin eine Symbolik?
7. Se på hendene til personen som er skutt med piler, beskriv hendene og tolk budskapet. Betrachten sie die Hände der von Pfeilen erschossenen Person; beschreiben Sie die Hände und interpretieren Sie die Botschaft.
8. Beskriv bueskytteren! Beschreiben sie den Bogenschützen!
9. På hvilken måte mener du at kunstnerens selvbiografi overensstemmer med motivet/motivene på bildene? Welche Verbindung besteht zwischen den Motiven im Bild und der Selbstbiographie des Künstlers?
Print ut denne siden