Syk pike

Norsk Vg3

Emne: Realismen

Oppgavene er utarbeidet av Gunnar A. Moen ved Persbråten vgs i uke 36, 2008.

Kompetansemål:

Norsk Vg3

Språk og kultur 

 • drøfte det moderne prosjektet slik det uttrykkes i tekster av sentrale forfattere fra opplysningstiden via realismen til i dag

Sammensatte tekster

 • sammenligne og vurdere tekster som overføres fra ett medium til et annet

Til læreren:

Velg selv hvor mange oppgaver du vil at klassen skal arbeide med.
Oppg. 1-2 fokuserer på elevens opplevelse av bildet.
Oppg. 3-7 går på drøfting og sammenlikning.
Oppg. 8-11 er større presentasjonsoppgaver som egner seg til fremføring.


Oppgaver

 

 1. Beskriv bildet ”Syk pike” så objektivt du kan.
  Hvilke detaljer i bildet viser at piken er syk?
  På hvilken måte får maleren dette fram?
  Er det noe i maleriet som viser hvordan det vil gå med piken?
 2. Beskriv de tankene og følelsene bildet vekker i deg.
  Si om du tror det er dette kunstneren vil få oss til å oppleve.
 3. Hva gjør ”Syk pike” til et realistisk maleri?
  Finn ut noe om hvilke motiver Krohg valgte i 1880-årene.
  Hvordan samsvarer disse motivene med dem vi finner i epokens litteratur?
 4. Undersøk om det er bilder av Krohg i læreboka di. Sammenlikn dem med ”Syk pike”. Finn likheter og ulikheter.
  Hvilket bilde finner du mest interessant?
 5. Finn bildet ”Det syke barn” av Edvard Munch (1885/86).
  Sammenlikn komposisjon og farger med Krohgs bilde.
  Hvilket griper deg mest? Begrunn ditt svar.
 6. Skriv en tekst (novelle, skisse, monolog e. l.) med utgangspunkt i Krohgs maleri.
 7. Man mener at den syke piken i maleriet led av tuberkulose. Denne sykdommen er beskrevet i litteraturen og brukt som motiv i kunsten.
  Finn ut mer om sykdommen og behandlingen av den.
 8. Lag en presentasjon for klassen av Christian Krohg og hans kunst.
  Legg mest vekt på det som er typisk realistisk/naturalistisk i maleriene.
 9. Christian Krohg var også en anerkjent forfatter. Romanen ”Albertine” er mest kjent. Læreboka har kanskje utdrag fra romanen.
  Hva forteller den oss om sosiale forhold i siste halvdel av 1800-tallet?
  Har den paralleller til motivet ”Syk pike”?
 10. Finn ut noe om andre realistiske malere fra denne epoken.
  Lag en presentasjon for klassen av én eller flere.
  Christian Krohg studerte i Tyskland (Karlsruhe og Berlin), ble inspirert av de franske malerne Gustave Courbet og Édouard Manet, arbeidet sammen med de danske Skagen-malerne og bosatte seg i Kristiania samtidig som Fritz Thaulow. Det er mange malere å velge mellom.
 11. Hva var realismens program (som litteratur og kunstretning)?
  Hvordan skiller naturalismen seg fra realismen?
  Hvor oppstod disse litterære retningene?
  Betegnelsen naturalisme ble også brukt om kunst.
  Hva preger maleriene i denne epoken?
Print ut denne siden