The Persistence of Memory (Spansk 1 og 2)

Spansk I og II

Kompetansemål: Spansk I

Språk, kultur og samfunn

 • gi uttrykk for opplevelser knyttet til språkområdets kultur
 • samtale om språk og sider ved geografiske forhold i språkområdet

Kompetansemål: Spansk II

Språk, kultur og samfunn 

 • gjøre rede for sider ved geografi og historie i språkområdet

Kommunikasjon 

 • beskrive sentrale sider ved språkområdets kultur og gi uttrykk for opplevelser knyttet til dette

Oppgaver

Oppgavene utarbeidet av Kersti Goffeng Nielsen og Lars-Erik Rikheim ved Persbråten vgs, uke 39, 2010. Det er også utarbeidet oppgaver til Naturfag og Fysikk 1 og 2 fra Persbråten vgs til dette kunstverket.

 1. Qué hay en el cuadro?
 2. Dónde estamos?
 3. Qué impresiones te da el cuadro?
 4. Qué quiere decir Dalí con este cuadro?
 5. Beskriv de viktigste prinsippene og representantene for surrealismen.
  Se etter bakgrunnsstoff i læreboken din eller på Internett.
 6. Søk på nettet etter informasjon om surrealisme.
  Finn andre bilder av Dalí enn denne ukens kunstverk.
  Pek på elementer som gjør disse surrealistiske.

Til læreren

Elevene kan fabulere fritt rundt motivet, eksempelvis ”Hva er tid?”.
Drømmesymboler er et annet nøkkelbegrep.
Deretter kan man knytte assosiasjonene til det surrealistiske prosjekt.

Print ut denne siden