Tre blad fra imperialismens dagbok

Oppgavene er utarbeidet av Torbjørn Hanssen og John-Inge Skaardal ved Persbråten vgs, uke 5, 2009

Kompetansemål:

Historie Vg3

 • gi eksempler på hvordan forskjellige uttrykk innenfor musikk, arkitektur eller bildekunst i en tidsperiode kan ses i sammenheng med utviklingen på andre samfunnsområder.
 •  undersøke to eller flere internasjonale konflikter etter 1945, og vurdere konfliktene, sett fra ulike perspektiver.

 Politikk og menneskerettigheter

 • beskrive og vurdere internasjonale konflikt- og problemområder.

Til læreren:

Elevene leser teksten fra Nasjonalmuseet på forhånd.


Oppgaver

Se nøye på bildene og beskriv først hva du ser.
Hvordan tolker du stemningen i bildene?
Hvilke virkemidler bruker kunstneren for å oppnå denne stemningen?

 1. Hva tror du kunstneren forsøker å formidle med de tre bildene?
 2. Hva vil du si politisert kunst er?
 3. Kleiva ble i likhet med mange andre kunstnere i Vesten sterkt engasjert av USAs krigføring i Vietnam.
  Søk opp informasjon på nettet om Vietnamkrigen.

  Hvilken side tror du han tok i denne konflikten?
  Hvorfor var det spesielt så mange unge i vesten som hadde dette synet?

 4. Hvilke moderne eller nåværende internasjonale konflikter får du assosiasjoner til når du ser på bildene?
 5. Mener du at det er behov for tilsvarende politisert kunst i dag for å uttrykke følelser og synspunkter om disse moderne konfliktene?
Print ut denne siden