Universitetet i Oslo

Oppgavene er utarbeidet av Clemens Saers ved Persbråten vgs. i uke 37, 2008.

Kompetansemål:

Historie Vg2

 • Sammenligne to eller flere antikke samfunn og diskutere antikkens betydning for
  moderne politikk, arkitektur eller annen kunst

Historie og Filosofi 1

 • Gjøre rede for hva som kjennetegner symboler og gi eksempler på ulike typer symboler
  fra eldre kultursamfunn

Matematikk 1P

 • Tolke og framstille arbeidstegninger, kart, skisser og perspektiver
  knyttet til yrkesliv, kunst og arkitektur

Til læreren:

Oppgavene er laget slik at det er naturlig at elevene først snakker i små grupper for deretter å skrive ned et forslag til svar.

Oppgavene er også laget slik at bruk av Internett er naturlig.

Det er viktig at elevene refererer til de kilder de bruker, og at de har kvalitetssikret dem.


Oppgaver

 1. Se godt på bildet av fronten på den gamle universitetsbygningen i Oslo.
  Hvilke tanker gjør du deg om det som skjer bak denne fasaden?
  Hvilke budskap tror du arkitekten vil fremme?
  Hvilken funksjon tror du at søylene har?

Del 1, Historie

 1. Fra antikkens Hellas skiller vi mellom tre typer søyler: joniske, doriske og korintiske.
  Tegn opp de ulike typer, og forklar hva som er forskjellen mellom dem.
 2. Athena ble byen Athens beskytter først etter å ha vunnet en kamp om byen Athens gunst i en kamp mot guden Poseidon.
  Hvilke egenskaper hadde Poseidon?
  Hvorfor vant Athena denne striden?
 3. Mener du at de antikke greske idealene stadig har betydning for dannelse og kunnskapsformidling i dagens vestlige samfunn?
 4. Se nøye på dette frimerket fra 100-års dagen for byggets ferdigstillelse.
  Kjenner du andre representative bygg i verden som har en lignende utforming?
  Gi eksempler fra inn- og utland.
  Hvilke signaler ønsker byggherre og arkitekt å sende med et slikt bygg?

Del 2, Historie og filosofi

 1. Flere forlag og andre bedrifter bruker søylen som en del av deres logo.
  Hva kan grunnen være til det?
 2. Se nøye på skulpturgruppen i trekantgavlen over søylehallen. På to steder finner du en ugle.
  Hvilken betydning og funksjon har uglen der?
 3. Inne midt i trekantgavlen ser du gudinnen Athena.
  Hun var datteren til den viktigste olympiske guden, Zeus.
  Finn ut hvordan Athena kom til verden og noe om hennes viktigste egenskaper.
 4. Personene i trekantgavlen viser hvordan Athena besjeler mennesket som Promethevs skapte. Dette motivet uttrykker universitetets ideal om å tilføre samfunnet og studentene kunnskap og visdom basert på den klassiske, greske tradisjonen.
  Hvor på kroppen mente de gamle grekerne at kunnskapen satt?

Del 3, Matematikk

 1. Filosofen Euklid som levde på 300-tallet f.Kr. skrev i sitt hovedverk Elementene om det gylne snitt.
  Drøft om trekanten som har en skulpturgruppe i seg ligner på,
  eller faktisk er et eksempel på det gylne snitt.Prøv å gi et svar før og et svar etter at du har lest artikkelen no.wikipedia.org/wiki/Det_gylne_snitt (lenke sist sjekket 18.5.2011)
Print ut denne siden