Veskerot

Fransk I og II, Tysk I og II, Spansk I og II

Kompetansemål: Fransk / tysk / spansk – nivå I

Kommunikasjon 

 • forstå og bruke et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
 • skrive tekster som forteller, beskriver eller informerer

Språk, kultur og samfunn

 • samtale om dagligliv, personer og aktuelle hendelser i språkområdet og i Norge

Kompetansemål: Fransk / tysk / spansk – nivå II  Kommunikasjon

 • delta i spontane samtaler om ulike temaer og aktuelle emner
 • skrive sammenhengende tekster i ulike sjangere
 • gi uttrykk for opplevelser, synspunkter og holdninger, ønsker og emosjoner

Språk, kultur og kommunikasjon

 • drøfte sider ved dagligliv, tradisjoner, skikker og levemåter i språkområdet og i Norge

Oppgaver

Oppgavene er utarbeidet av Laila Nyberg og Ciara Solheim ved Persbråten vgs, uke 19, 2011.

Fransk

Nivå I

 1. Décris ce que tu vois sur le tableau. Fais une liste du contenu de ce sac à main.
 2. Comment utilise-t-on les affaires dans le sac?
  Fais une phrase qui explique l’utilisation d’au moins huit d’entre elles.
  Par exemple: j’utilise une allumette pour allumer une bougie ou pour faire un feu.
 3. Qu’est-ce que tu as dans ton sac à main à toi? Pourquoi? Comment utilises-tu ces affaires?
 4. Qu’est-ce que tu aimerais avoir dans ton sac à main dans dix ans?

Nivå II

 1. Quel peut être le but de l’artiste par ce tableau?
 2. Essaies à l’aide des affaires dans le sac à main de décrire la/le propriétaire du sac. Écris dix phrases.
 3. Pourquoi a-t-elle/il ces affaires dans son sac à main? Écris une petite histoire.
 4. Ce tableau est une aquarelle. Trouves des informations sur Internet sur la technique de l’aquarelle.
 5. Fais une liste de dix marques connues de sacs à main.

Tysk

Nivå I

 1. Beschreibt,was ihr im Gemälde seht. Macht eine Liste vom Inhalt der Handtasche.
 2. Was kann man mit den Sachen in der Tasche tun?
  Schreibt mindestens acht Sätze,die die Benutzung dieser Sachen erklären.
  Zum Beispiel: ich verwende ein Streichholz um eine Kerze zu entzünden oder um Feuer zu machen.
 3. Was habt ihr in euren Taschen? Warum? Wie verwendet ihr diese Sachen?
 4. Was werdet ihr in zehn Jahren in euren Taschen haben?

Nivå II

 1. Was kann das Ziel dieses Gemäldes sein? Warum hat die Künstlerin das Gemälde gemalt?
 2. Versucht mit Hilfe von dem Inhalt der Tasche die/der Besitzerin der Tasche zu beschreiben.
 3. Warum hat sie/er diese Sachen in ihren Tasche? Schreibt eine kleine Geschichte.
 4. Das Gemälde ist ein Aquarell. Sucht Informationen über diese Technik im Internet.
 5. Macht eine Liste von zehn bekannten Taschenmarken.

Spansk

Nivå I

 1. Describe lo que ves en el cuadro. Crea una lista sobre el contenido del bolso.
 2. ¿Qué se puede hacer con las cosas en el bolso?
  Crea por lo menos 8 frases donde describes la manera en que puedes usar las cosas.
  Por ejemplo, uso una cerilla para encender la vela o prender fuego.
 3. ¿Qué tienes en tu bolso? ¿Por qué? ¿Para que lo usas?
 4. ¿Qué vas a tener en tu bolso dentro de diez anos?

Nivå II

 1. ¿Cuál es el motivo del cuadro? ¿Por qué lo ha pintado el pintor?
 2. Describe el dueño del bolso con la ayuda del contenido del bolso.
 3. ¿Por que tiene estas cosas en su bolso? Escribe una historia.
 4. Esto es una acuarela. Busca información sobre esta ténica por el Internet.
 5. Crea una lista con diez diferentes bolsos de marca.

Oversatt til norsk

Nivå I

 1. Beskriv hva du ser i maleriet. Lag en liste over innholdet i vesken.
 2. Hva kan man gjøre med tingene i vesken?
 3. Hva har du i vesken din? Hvorfor? Hva bruker du det du har i vesken til?
 4. Hva kommer du til å ha i vesken din om ti år?

Nivå II

 1. Hva kan hensikten med dette maleriet være? Hvorfor har kunstneren malt bildet?
 2. Forsøk å beskrive eieren av vesken v.h.a. veskens innhold.
 3. Hvorfor har hun/han disse tingene i vesken sin? Skriv en liten fortelling.
 4. Dette er en akvarell. Finn informasjon om denne teknikken på Internett.
 5. Lag en liste med ti forskjellige kjente veskemerker.

Til læreren

Læreren velger om elevene skal arbeide muntlig eller skriftlig, individuelt eller i grupper.

Print ut denne siden