Samarbeide om skreddersydde arkitekturprosjekt til DKS?

Fra lydvandring i Oslo. Hva med "Lyden av "dittsted""?

Fra lydvandring i Oslo. Hva med «Lyden av «dittsted»»?

Nasjonalmuseet har nå lagt ut en forespørsel på DKS  Ressursbank til alle DKS-fylker og regioner. Vi ønsker å undersøke om det er interesse for lokale samarbeid om et arkitekturprosjekt, Lydvandring, som tilpasses og utvikles etter lokale forhold, der det skal formidles.

Mer info her.