Ukens kunstverk – digital formidling i skolen

6_4

Ambassadørene

1_9

Baldisholteppet

2_15

Brudeferden i Hardanger

3_3

Kampen for tilværelsen

6_16

Essaias Tour (fra serien Seven steps to heaven)

6_3

Isen

4_8

Livets dans

2_2

Løsrivelse II

6_17

Maimåne

3_9

Melankoli

2_7

Slindebirken

  • Kunstner: Thomas Fearnley
  • Årstall: 1839
  • Tilhører Semester 2 (Nr. 7)
  • Oppgaver til fag:
3_15

Soria Moria slott

5_8

Utvikling