Ukens kunstverk – digital formidling i skolen

6_8

Buddha-statue fra India

2_6

De siste skudd

6_16

Essaias Tour (fra serien Seven steps to heaven)

6_6

Helvete

5_9

Hindutempler i Khajuraho, India

1_10

Judas Iskariot

5_18

Kongenes tilbedelse

3_6

Kristus og ekteskapsbrytersken

4_11

Lassokaster

4_9

Mihrab

6_2

Stillbilde fra videoen Under Discussion