1. desember frist for bestilling fra Nasjonalmuseet

Nytt Nasjonalmuseum. Vår felles arena for visuell kunst i skolesekken!

Nytt Nasjonalmuseum. Vår felles arena for visuell kunst i skolesekken!

Vi minner om fristen for bestilling av produksjoner fra Nasjonalmuseet til skoleåret 2016-17.

Forespørsel om å få prosjekter fra Nasjonalmuseets portefølje sendes som tidligere inn via Ressursbanken. På hvert prosjekts side ligger det en link «Forespørsel», som er et elektronisk bestillingsskjema. Lykke til med programmeringen!

Vi kan p.t. presentere én ny produksjon for skoleåret 2016 – 2017.

Avtrykk, en verkstedbasert utstilling. Utstillingen viser verk fra vår egen samtid,  og elevene vil i dette mobile verkstedet få mulighet til å utforske noen av de mulighetene som ligger i denne grafiske teknikken og lage sine egne univers. Turnéstart våren 2016. Se kalender for ledig booking også på våren 2016. Sjekk også våre 9 andre produksjoner som ligger i porteføljen.

Sender dere forespørsler om produksjoner for skoleåret 2016/2017 innen 1. desember i år, vil dere få tilbakemelding i løpet av desember måned. Forespørsler for skoleåret 2015/2016 tar vi fortløpende. På Ressursbanken vil dere også finne informasjon om kurs som avholdes i løpet av våren 2015 og 2016.

Seminarer og kurs

Vi minner også om Nasjonalmuseets formidlingsseminar. 26.-27.november på Litteraturhuset. Ikke mange plasser igjen så sjekk program og meld deg på her! Og forskningskonferansen «Kunsten å dele», 30.11. – 1.12.2015, samarbeid mellom alle nasjonale aktører i DKS. Program og påmelding her!

Følg også med på Ressursbanken fremover. Vi legger ut vårens kurstilbud snart.

Noe stort er på gang!

Som mange kjenner til så bygges det et nytt nasjonalmuseum i Oslo. Det er en fantastisk satsing på visuell kunst med dette nybygget – og det skal også bli et sted for alle oss som jobber med formidling av kunst til barn og unge. Der skal vi møtes og drive fagutvikling sammen med dere – og der skal vi fortsette å produsere utstillinger til DKS-nettverket! I 2019 skal medarbeidere og samlinger flytte inn, og i 2020 åpner det for publikum!

I perioden fra 2016 frem til åpningen vil en økende del av museets medarbeidere og ressurser få oppgaver tilknyttet arbeidet med innholdet i det nye nasjonalmuseet. Også vi som jobber med det landsdekkende programmet vil bidra inn der. Vi har allerede et par års tid planlagt og kommunisert en dreining i vår aktivitet i denne flytteperioden.

Nasjonal aktør i DKS

Vi anser vår rolle som nasjonal aktør i DKS som svært viktig! Vi har Norges største samling av kompetanse på produksjon og formidling av visuell kunst, og formidling av kunst mot barn og unge er en del av arbeidet i alle fagavdelingene i museet. Den regelmessige dialog med dere, gjennom våre utstillinger, kurs og nettverksmøter i alle fylker, er et grunnleggende demokratisk fundament for et nasjonalmuseum!

I hele flytteperioden vil vi være den nasjonale aktør innen visuell kunst som dere kan henvende dere til og få svar fra, med et stadig økende kurs- og kompetansetilbud og en noe redusert, men god portefølje med utstillingsprosjekter som dere kan booke.

Vi ser med spenning frem til videre samarbeid og dialog med dere alle, og mot etableringen av en solid DKS-administrasjon i Oslo.

vh

Per Odd Bakke

Avdelingsdirektør Landsdekkende program

Nasjonalmuseet