Inspirasjon og identitet

«Inspirasjon og identitet. Vestlandskunstneren Nikolai Astrup (1880−1928)»
Idé, regi og foto ved Rune Bjerke

Om filmen
Nikolai Astrups liv og kunst er uløselig knyttet til Jølster hvor han vokste opp og, i 1902, slo seg ned som småbruker, maler og grafiker. Hjemstedets landskap, bebyggelse og sambygdingenes liv og levnet var for Astrup en uutømmelig motivkilde – ikke først og fremst som ytre form og fortelling, men som opplevd natur og folkeliv, som han kjente så godt og hadde et sterkt følelsesmessig forhold til. Særlig var han opptatt av de ulike stemninger som årstidenes og værets skiftninger gir, med de stedegne landskapsformasjonene som fast referanse. Astrups arbeider har således både realistiske og romantiske trekk. Det er en velkjent kombinasjon i norsk landskapskunst. Men Astrups frodige skildring av vestlandsnaturen og lokale skikker som Jonsoknattens bål har gitt ham en folkekjær posisjon. Maleri var nok Astrups hovedambisjon. Hans fargetresnitt står imidlertid i en kunsthistorisk særstilling, ikke bare på grunn av hans utradisjonelle måte å bruke tresnitt-teknikken på, men først og fremst på grunn av trykkenes usedvanlige billedmessige kvaliteter. Nikolai Astrup vant tidlig anerkjennelse. Allerede på hans første utstilling, i 1905, ble han innkjøpt til Nasjonalgalleriet, og etter hvert ble flere private samlere opptatt av hans kunst. Nasjonalmuseets samling omfatter i dag 15 malerier, 37 grafiske blad og 23 tegninger.

I filmen er Astrups liv og kunst skildret gjennom er rikt utvalg av forskjellige typer bilder og tekster. Vekslingen mellom naturskjønne fargefotografier fra dagens Jølster og gamle sort-hvitt fotografier fra steder og situasjoner Astrup selv opplevde, samt akkompagnerende stemningsskapende snutter, gir fremstillingen troverdighet og liv. Det gjør også vekslingen mellom intervjuer med ulike eksperter og opplesning fra Astrups egne brev. Filmen byr på rikelig stoff for spørsmål, diskusjon og utdypning innen en rekke ulike emner, innen kunst, historie og samfunnsfag.