4 nye visuell kunst-produksjoner til skolesekken!

Rhobin Rode, «Biltyveri», 2003. Videostills.

Rhobin Rode, «Biltyveri», 2003. Videostills.

Samtidskunst og filosofi med elever;

Aldri har formidlere reist lettere med en DKS-produksjon fra Nasjonalmuseet. Lite i hånden, men mye i hodet!

Nasjonalmuseet har gjennom ett års tid, og i samarbeid med filosofer og pedagoger utviklet nye formidlingsmetoder. Vi har deretter utviklet formidlingstilbud tilpasset barnehage, grunntrinn, mellomtrinn, ungdomsskole og vgs.  I vårt DKS-tilbud blir det 4 samtidskunstvideoer som følges av dilemmaer og problemstillinger som diskuteres innenfor denne modellen.

Gjennom å tilrettelegge for refleksjon og selvstendig tenkning åpner denne dialogteknikken opp for at deltakerne kan komme tettere på kunsten.  For formidlere som skal reise med disse prosjektene blir transporten superenkel, en bag med projektor og en liten harddisk, men opplæringen mer spennende og kanskje mer krevende når man skal settes inn i denne metoden. Opplæringen vil utvikles i samarbeid mellom museets formidlere og  bestillere fra fylkeskommunene.

Sjekk mer om produksjonene her, og ta kontakt med prosjektleder som kan gi mer info.