Nasjonalmuseet

Som nasjonal aktør er Nasjonalmuseet ansvarlig for å tilby produksjoner samt kompetanse innen produksjon og formidling av visuell kunst til vårt nettverk innen Den kulturelle skolesekken. For mer informasjon om Nasjonalmuseets rolle som nasjonal aktør, kontakt per.odd.bakke@nasjonalmuseet.no

Kontakter:

Mei Szetu | +4790407661 | dks.booking@nasjonalmuseet.no

Mei Szetu | mei.szetu@nasjonalmuseet.no