Foredragstilbud fra Nasjonalmuseet!

Slik blir det nye nasjonalmuseet, og i 2020 åpnes det for alle!

Slik blir det nye nasjonalmuseet, og i 2020 åpnes det for alle!

Det er en stor nasjonal begivenhet at Norge bygger nytt nasjonalmuseum!

Men hva  er historien bak, hva er det som faktisk vokser opp på den gamle Vestbanetomta i Oslo? Og ikke minst; hva vil det bety for Norge som nasjon at kunstsamlingene fra Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Arkitekturmuseet og Kunstindustrimuseet nå ses på som en samlet kulturell enhet? Hva kan vi tillate oss å forvente av nye opplevelser, kunnskap og overraskelser?

Alt dette, og mer til, er del av et foredragstilbud som Nasjonalmuseet nå kostnadsfritt tilbyr sitt nettverk. Sjekk her for mer informasjon om arkitekt Ulf Grønvolds foredrag og send oss en forespørsel eller ta kontakt via e-post eller telefon hvis dere ønsker besøk. Foredraget kan være et eget arrangement hos dere, eller tilknyttet åpninger av utstillinger eller aktuelle debatter eller folkemøter i deres nærområde. Hvorfor bruker Norge 5 milliarder på ett nytt nasjonalmuseum?

vennlig hilsen

Per Odd Bakke

Nasjonalmuseets Landsdekkende program