Frist for bestilling av produksjoner fra Nasjonalmuseet

Elever bygger geodetisk kuppel. Foto: Nasjonalmuseet

Elever bygger geodetisk kuppel. Foto: Nasjonalmuseet

Kjære samarbeidspartnere,

 

Vi minner om fristen for å sende inn ønsker om produksjoner fra Nasjonalmuseet innen 1.desember.

Planer for skoleåret 2015/16 ligger nå fremme i de aller fleste fylkeskommuner. Prosjekter skal diskuteres og program vedtas. Forespørsel om å få prosjekter fra Nasjonalmuseets portefølje sendes inn via Ressursbanken. På hvert prosjekts side ligger det en link «Forespørsel», som er et elektronisk bestillingsskjema.

Vi kan presenterer to nye produksjoner for skoleåret 2015/2016 er:

Arkiform, et tverrfaglig formidlingstilbud hvor elevene bygger en geodetisk kuppel.  Arkitektur, form og konstruksjon blir sett i sammenheng med matematiske begreper. Turnestart høsten 2015.

Tresnitt, en verkstedbasert utstilling hvor elevene får utforske de mulighetene som ligger i denne grafiske teknikken. Utstillingen viser tresnitt fra vår egen samtid. Turnestart våren 2016.

 

 

Sender dere forespørsler om produksjoner for skoleåret 2015/2016 innen 1. desember i år, vil dere få tilbakemelding i løpet av desember måned. Forespørsler for skoleåret 2014/2015 tar vi fortløpende. På Ressursbanken vil dere også finne informasjon om kurs som avholdes i løpet av våren 2015.

 

Vi ønsker alle lykke til med planleggingen av neste skoleår!