God jul og godt nytt år!

Utagawa Hiroshige, Fujikawa: Fjelllandsby, 1885 Vises i Japanomania i Norden som åpner 17.juni 2016.

Utagawa Hiroshige, Fujikawa: Fjelllandsby, 1885
Vises i Japanomania i Norden som åpner 17.juni 2016.

Kjære kolleger i Den kulturelle skolesekken

Nasjonalmuseet ønsker god jul og godt nyttår til alle dere som følger oss her og gjennom våre produksjoner, nettverkssamlinger, kurs og seminarer. Vi er spent på utviklingen i DKS og skal produsere nye utstillinger til nettverket i hele perioden 2016-2020, mens vi klargjør for flytting til nytt museumsbygg!

Under Kurs/seminarer ser dere nå det første kurstilbudet på nyåret

5.2.2016 Se meg! Lik meg! Kommunikasjon, synlighet og målgruppe

og det planlegges ytterligere tre kurs på vårparten:

11.3.2016     Rollespill/Laiv som inngangsport til kunst-og læringsopplevelser
22.4.2016    Hvordan håndtere kunst som berører sensitive temaer?
2.-3.6.2016 Innovasjonsledelse/ prosjektledelse i kreative miljøer

Følg med på FB eller her!