Husk å booke våre skoleutstillinger innen 1.desember!

Fra Laget i verden. Foto: Børre Høstland / Nasjonalmuseet

Fra Laget i verden. Foto: Børre Høstland / Nasjonalmuseet

Kjære kolleger i DKS-nettverket

I siste nyhetsbrev beskrev vi den pågående omorganisering internt i museet, men at vi også i denne høyt prioriterte «flytte og åpne nytt nasjonalmuseum» – perioden frem til etter åpning i 2020, skal levere til våre nettverk innenfor de ressursene vi tilgjengelig.

Konsekvenser 

Prioritering av flytting og en wow-ny-åpning i 2020 får naturligvis noen konsekvenser for vårt øvrige arbeid. Dere er alle kjent med at både Kunstindustrimuseet og Museet for samtidskunst er lukket for flyttearbeidet, og etter den 13. januar 2019 og Sohlberg-utstillingen, stenger også Nasjonalgalleriet for flytting. Men, det legges nå planer for bruken av Nasjonalgalleriet etter flyttingen.

Som dere er kjent med er porteføljen til DKS gjennom de siste to-tre år redusert for å frigjøre interne ressurser inn i det svært omfattende arbeidet med planlegging for åpning av det nye museet. Det er imidlertid en langsiktig plan å bygge opp porteføljen når vellykket flytting og en fantastisk åpning er overstått!

Det ligger også i våre planer at vi skal ha hele landet med oss i åpningen i 2020. Har du noen ideer til hvordan det kan skje – så meld inn til oss!

Redusert nyproduksjon i 2019-2020

Vi må også sette nyproduksjon på vent i disse to kommende år. Men har i 2018 lansert hele 5 nye utstillingsprosjekter for 2019-2020, 4 ulike samtidskunstvideoer  i serien «Filosofi med elever», og Lysmesterne som allerede ligger klar til booking og turné. I tillegg har vi et samarbeid med Turnéorganisasjonen i Hedmark og Norske kunsthåndverkere om «Se med hendene», som nå skal testes ut i Hedmark og siden vil komme hele landet tilgode.

Med dette minner vi dere på å se gjennom våre tilbud, sende forespørsel til oss gjennom Ressursbanken som dere pleier, og helst innen 1. desember. Vi kan i denne perioden måtte bruke noe mer tid på tildeling av utstillinger, da vi fortsatt har noen siste brikker å legge mht oppgavefordeling i den nye organisasjonen, og avdeling Formidling og publikum, som nå er navnet på avdelingen som har det landsdekkende nettverk som ansvar.

Lykke til i arbeidet!

vh

Per Odd Bakke