Kursvåren 2016 Nasjonalmuseet

"Inspirasjon, ny kunnskap og erfaringsutveksling"! Kurs på Nasjonalmuseet.

«Inspirasjon, ny kunnskap og erfaringsutveksling»! Kurs på Nasjonalmuseet.

Slik ser Nasjonalmuseets kurstilbud ut våren 2016

I flytteperioden frem til 2020 bygger Nasjonalmuseet opp et omfattende og variert kurstilbud til våre kolleger i Den kulturelle skolesekken. Kursene skal gi ny kunnskap, inspirasjon og mulighet for erfaringsutveksling kursdeltakere mellom. Her er tilrettelagt for fagfellesskap og nettverksutvikling, og man kan møte fagfolk fra både skole-, galleri- og museumfeltet.

Kursene finner sted i Nasjonalmuseets lokaler i Oslo, og er normalt begrenset til ca 25 deltagere. Følg med på vår Facebook-gruppe for oppdatert info, påmeldinger og tilbakemeldinger

 

 

 

Vi startet kursåret 5. februar med Se meg! Lik meg om kommunikasjon, synlighet og målgrupper. Deretter følger i denne rekkefølgen

18. mars Sensitiv temaer i kunsten  Med Kathrin Pabst, Ida Strøm-Larsen og Rami Maktabi. Påmelding nå!

13. mai Laiv og rollespill  i kunstformidling (Detaljert informasjon og påmelding kommer snart)

2. og 3. juni Innovasjonsledelse, prosjektledelse innenfor kreative miljøer (Detaljert informasjon og påmelding kommer snart)

Deretter legges det opp til et kurstilbud på høsten 2016 som imøtegår de behov som nettverket har innen produksjon og formidling av visuell kunst. Meld gjerne inn ønsker eller andre spørsmål til kursansvarlig Helga Gravermoen

Vh

Per Odd Bakke

Landsdekkende program Nasjonalmuseet