Nyhetsbrev #1 / november 2011

DKS-nettverket til Visby i desember.
————————————————————

Det spås en glitrende fremtid for DKS!

Nasjonalmuseet og DKS-representanter innen visuell kunst fra 12 fylker deltar i år på Riksutställningars INTENSIVDAGAR på Gotland, 5. – 7. desember 2011. Dette er et initiativ fra Nasjonalmuseet, og deltagelsen her erstatter årets produksjonsseminar. Koordinatorer, produsenter og formidlere  deltar sammen med hele staben i Nasjonalmuseets Avdeling landsdekkende program. Vi blir tilsammen rundt 30 personer fra vårt svært engasjerte DKS-nettverk!

Målet med denne turen er både å

a) hente faglig utbytte fra de seminarer og foredrag som er varslet, og

b) søke inspirasjon og ideer til hvordan vi selv skal arbeide med fremtidige produksjonsseminarer.

Som en del av turen vil  vi arrangere en kort nettverkssamling av både sosial og faglig karaktér, hvor ett av punktene er presentasjon av nettopp denne websiden: Nasjonal ressursbank DKS: Visuell kunst. Vi har nå sendt ut info om testsiden til alle våre fylkeskopntakter, og ber om inspill. Vi tester også innlogget brukergrensesnitt med to testfylker. Ressursbanken kan, med alles bidrag, bli en felles bank med mange kontoer og stor låne- og utlånsaktivitet! Vi gleder oss til presentasjonen og diskusjonen! Mvh Per Odd Bakke